Denetim Grubu Başkanı

Öğrenim Bilgileri
Koç Üniversitesi M.B.A 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi - İktisat Bölümü

Mersin Atatürk Lisesi
Tecrübe Bilgileri
2004 -Koç Holding A.Ş.Denetim Grubu Başkanı
1996-2003Koç Holding A.Ş.Denetim ve Mali Grup Başkanlığı Mali İşler Koordinatörü
1992-1996Koç Holding A.Ş.Denetim ve Mali Grup Başkanlığı Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
1985-1992Maliye BakanlığıHesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Hesap Uzmanı
2004 -
Koç Holding A.Ş.
Denetim Grubu Başkanı
1996-2003
Koç Holding A.Ş.
Denetim ve Mali Grup Başkanlığı Mali İşler Koordinatörü
1992-1996
Koç Holding A.Ş.
Denetim ve Mali Grup Başkanlığı Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
1985-1992
Maliye Bakanlığı
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Hesap Uzmanı
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce