Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksmlmm
Koç Holding Turkish Faaliyet Alanları Projeler Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

​​​​​​​​​​​​Koç Topluluğu, birçok sektörde sahip olduğu uzmanlık ve geniş istihdam potansiyeli ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine 80 yıl boyunca katkı sağlayan bir kuruluş olarak 2006 yılında başlattığı eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projesini de bu temelde şekillendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında 2006 yılında imzalanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" Koç Holding'in sahip olduğu güçlü yanların, ülkemizin işsizlik ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sorunlarının çözümü için seferber edilmesi üzerine kuruldu. Vehbi Koç Vakfı'nın da destek verdiği ve "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" (MLMM) sloganı ile özdeşleşen Proje kapsamında mesleki teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak ve bu konuda liderlik yaparak, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak amaçlandı. Mesleki eğitimin özendirilmesi için 8 bin meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim bursu sağlanması taahhüdü ile başlayan MLMM Projesi, zamanla meslek lisesi koçluk sistemi, gelişim modülleri, eğitim laboratuvarları ve bu sistemin bir modele dönüştürdüğü "okul-işletme işbirliği" stratejisi ile gelişti ve eğitim ile iş dünyası arasında köprülerin kurulduğu model bir çalışma haline geldi.

Proje kapsamında burs programı ile 8.000 olan bursiyer hedefinin üzerine çıkılarak 8.118 öğrenciye aktif burs desteği, staj talebinde bulunan öğrencilerin %80'ine ise staj desteği sağlandı. MLMM kapsamında ayrıca, şirketler ile alanlarında eğitim veren meslek liseleri arasında işbirliği sağlanarak, bir yandan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve mesleki eğitim kalitesinin artırılması hedeflenirken, diğer yandan da işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlandı. Burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam desteği gibi bileşenleri ile "Okul-İşletme İşbirliği Modeli" adını alan bu yapılanmanın temelinde, mesleki eğitim veren okullar ile işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirerek eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulması yatmakta. MLMM Projesi kapsamında elde edilen deneyim ve sonuçların ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 2010 yılından beri sürdürülen çalışmalar 2012 yılında hız kazandı. Bu kapsamda Eğitim Reformu Girişimi işbirliği ile 2010 yılında meslek eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek amacıyla başlatılan "Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği projesi" 2012 yılında tamamlandı. Katılımcı süreçlerle yürütülen proje kapsamında birçok araştırma ile beslenen "Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi" 2012'de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu proje kapsamında ayrıca "Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri" isimli doküman ile Türkiye'nin farklı illerinde meslek eğitimi veren okullarda ve bu okullarla işbirliği yapan özel sektör kurumlarında gerçekleştirilen araştırmayla ortaya çıkarılan okul-işletme işbirliklerinin kritik başarı faktörleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

2012 yılında ayrıca, MLMM Projesi kapsamında geliştirilen ve Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan 550'den fazla çalışanın gönüllü desteği ile bugüne kadar uygulanan "Meslek Lisesi Koçları Programı" Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) öncülüğünde iş dünyasına devredildi. Meslek lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek sağlamanın yanı sıra, projede görev alan çalışanlara gönüllülük ruhu kazandıran "Meslek Lisesi Koçları Programı"na ilk aşamada ÖSGD üyesi 29 şirket ve 300'den fazla gönüllü dahil oldu. Projenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaşması için hayata geçirilen bu çalışma kapsamında Meslek Lisesi Koçları Programı'nın ÖSGD'ye uyumlulaştırılması ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi konularında da ÖSGD'ye destek verildi.

MLMM Projesi kapsamında mesleki eğitimin özendirilmesi ve itibarının güçlendirilmesi amaçlı faaliyetler 2012 yılında da sürdürüldü. Bu kapsamda projenin 2012 iletişim kampanyası 'İşin başında uzmanı olmalı!' teması ile hayata geçirildi. Yayınlanan TV spotları, gazete ve dergi ilanları ile nitelikli insan kaynağının değerini göstermeyi hedefleyen iletişim kampanyası kapsamında ayrıca büyük şirketler, KOBİ'ler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademisyenlere yönelik iletişim çalışmaları ile MLMM kapsamında elde edilen önemli sonuçların yaygınlaştırılması yönünde çağrıda bulunuldu. İletişim kampanyasına paralel olarak meslek liselerine ve meslek lisesi öğrencilerinin yeteneklerine dikkat çekmek ve sosyal becerilerini geliştirmek üzere "Liseler Mesleğiyle Yarışıyor" isimli bir yarışma da düzenlendi. Proje kapsamında ayrıca senaryo yazarları ve dizi yapımcıları ile toplantılar gerçekleştirilerek, mesleki eğitim içerisinde yer alabilecek senaryo öğeleri konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi.

MLMM Projesi kapsamında oluşturulan model ve elde edilen başarılar uluslararası platformlarda da örnek bir proje olarak sunulmaya devam etti. Geçen yıl Avrupa Çalışan Gönüllülüğü 2011 Programı'nda büyük ödülü kazanan MLMM, 2012 yılında da Uluslararası Çalışma Örgütü Gençlik İstihdamı Forumu'nda sergilenerek, bu alanda Avrupa'daki diğer şirketlere örnek olarak sunuldu.​
​​​​​


​​

​​

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.