Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Enerji

Enerji

Akaryakıt sektöründeki gelişmeler
2017 yılında ortalama petrol fiyatı 54 ABD doları/varil ile 2016 yılı ortalamasının %24 yukarısında seyretmiştir. Bu artışa rağmen, Türkiye’deki güçlü ekonomik faaliyet ortamı ile Türkiye petrol ürünleri piyasası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2017 yılı raporuna göre %7 seviyesinde büyüme ile 28,5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye, petrol ürünleri tüketiminde Avrupa’da yedinci büyük pazara sahiptir. Büyüme, 2017 yılında motorin talebinden kaynaklanmış; motorin tüketimi %8 artışla 24,2 milyon tona ulaşmıştır. Benzin tüketimi %3 artışla 2,3 milyon tona çıkarken; jet yakıt talebi turizm sektöründeki iyileşmenin etkisiyle yaklaşık %3 büyümüştür.

Rafinaj sektöründe ise, 2017 yılındaki gelişmeler, sektör marjlarını oldukça olumlu etkilemiştir. Asya ve ABD motorin ve jet yakıtı taleplerindeki artışın yanı sıra Avrupa’daki ekonomik iyileşme orta distilat marjlarını iyileştirirken; artan küresel ticaret hacmi ve elektrik üretim amaçlı kullanım, fuel oil marjlarını son yılların en yüksek seviyelerine yükseltmiştir. Avantajlı marj ortamı, rafinerileri yüksek kapasitede çalışmaya teşvik etmiş ancak güçlü küresel talep artışı, yaşanan plansız duruşlar ve ABD’deki kasırgalara bağlı dönemsel arz kayıpları da yıl boyunca rafineri marjlarını desteklemiştir. 2017’de Akdeniz rafineri marjı 1,37 ABD doları/varil artışla 5,34 ABD doları/varil olmuştur.

LPG sektöründeki gelişmeler
Türkiye, dünyada 11’inci, Avrupa’da ise 2’nci büyük LPG pazarına sahiptir. Otogaz tüketiminde ise dünyadaki 2’nci büyük pazar olan Türkiye aynı zamanda dünyanın en büyük LPG’li araç filosuna sahiptir.

2017 yılında LPG fiyatları ABD doları bazında ortalama %38 seviyelerinde artmış ve bu artış yükselen kur ile birleşince LPG talebi üzerinde baskı yaratmıştır. EPDK’nın 2017 yılı sektör raporuna göre LPG tüketimi %1 düşüşle 4,1 milyon ton olmuş; oto gaz pazarı %1 daralma ile 3,1 milyon ton; tüp gaz pazarı %1’lik düşüş ile 0,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2017 yıl sonu itibarıyla, Türkiye’deki toplam LPG talebinin %23’ü yerli üretimle, geri kalanı ise başta Cezayir, Norveç ve ABD olmak üzere ithalat yoluyla karşılanmıştır.

Elektrik sektöründeki gelişmeler
2017 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2016 yıl sonuna göre %6 artışla 83.275 MW’a ulaşmıştır. Bu güçte %65’lik en büyük pay özel sektöre ait olup, kamuya ait üretim santrallerinin toplam içindeki payı %24, Yap-İşlet ve Yap-İşlet- Devret modeliyle çalışan ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ye satış yapan üretim santrallerinin payı %11’dir. Kurulu gücün %33’ünü hidroelektrik santralleri, %32’sini doğal gaz santralleri, %22’sini kömür santralleri oluştururken; %11’i diğer yenilenebilir ve termik santrallerden gelmektedir. Güneş’in payı ise %2’ye ulaşmıştır.

Yıl boyunca sektörde Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı hidroelektrik santrallerinin ve yerli kömür sahalarının özelleştirilmelerine devam edilmiştir. EPDK’nın, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Santrali’ne 49 yıllığına lisans vermesi bu senenin en önemli sektörel gelişmelerinden olmuştur.

 

​Enerji Grubu Şirketleri ve Markalar Listesi