Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Enerji

Enerji

2019 yılında dalgalı seyreden gösterge ham petrol fiyatı, ortalamada 64,3 ABD doları/varil ile 2018 yılının %9 altında gerçekleşmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye’de petrol ürünleri tüketiminde 2018 Ağustos ayında başlayan düşüş, 2019’un ilk yarısında devam etmiştir. Yılın ikinci yarısında görülen toparlanma ile 2019’da petrol ürünleri tüketimi yıllık %2,2 artış kaydetmiştir. Tüketimde en büyük pay %0,4 düşüşle 24,9 milyon ton seviyesine gerileyen motorinin olmuştur. Benzin tüketimi önceki yıla göre %3,2 artarak 2,4 milyon tona çıkmıştır. Jet yakıtı tüketimi ise turizm sektöründeki iyileşmenin etkisiyle, yıllık bazda %6,5 artışla 5,3 milyon tona ulaşmıştır.

Asya ve Orta Doğu’daki kapasite artışları, orta ve ağır ham petrollerdeki arz kısıntıları, son çeyrekte denizcilik yakıtlarındaki IMO 2020 uygulamasının yaklaşması ile orta ve ağır distilat ürünlerde yaşanan sert hareketlerin de etkileriyle, 2019, rafinaj sektöründe marjların beklentilerin altında kaldığı bir yıl olmuştur. 2018 yılında 4,6 ABD doları/varil olan Akdeniz rafineri marjı 1,7 ABD doları/varile gerilemiştir.

Diğer önemli gelişmeler arasında, Star Rafinerisi’nin üretime başlaması, fiyatlara yönelik yapılan düzenlemeler, özellikle doğalgaz maliyetlerindeki hızlı yükseliş ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı yaptırım paketinden sağladığı muafiyetleri 2019 Mayıs itibarıyla kaldırması sayılabilir

LPG sektöründeki gelişmeler
Türkiye, dünyanın 10’uncu, Avrupa’nın ise 2’nci büyük LPG pazarıdır. Otogaz tüketiminde ise dünyadaki en büyük pazar konumuna ulaşmış olup aynı zamanda dünyanın en büyük LPG’li araç filosuna ve istasyon ağına sahiptir.

EPDK verilerine göre, 2019 yılında LPG tüketimi geçtiğimiz yılın %0,8 üzerinde 4,2 milyon ton olurken; otogaz pazarı %2 artışla 3,4 milyon ton; tüpgaz pazarı ise %3 düşüşle 0,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye’deki toplam LPG talebinin dağılımı %80 otogaz, %18 tüpgaz ve %2 dökmegaz olmuştur.

Elektrik sektöründeki gelişmeler
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, 2019 yıl sonunda Türkiye’nin elektrik kurulu gücü %3,1 artışla 91.267 MW’a ulaşmıştır. Bu güçte, %67,7’lik en büyük pay serbest piyasada faaliyet gösteren serbest üretim şirketleri tesislerine ait olup, kamu tarafından işletilen üretim santrallerinin payı %25,2 lisanssız santrallerin payı ise %6,9’dur. Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeliyle çalışan üretim santrallerinin payı ise, sözleşme süresi dolan santrallerin etkisi ile %8,4’ten %0,2’ye gerilemiştir.

Kurulu gücün %31’ini hidroelektrik santralleri, %28’ini doğal gaz santralleri, %22’sini kömür santralleri, %12’sini diğer yenilenebilir ve termik santraller, %7’sini de güneş enerjisi oluşturmaktadır.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi için uygulanan limit, 2019 yıl sonunda alınan karar ile 7 milyon kWh’ye düşürülmüştür. Daha önce özelleştirmesi yapılan linyit santrallerinin filtresiz olarak çalışanlarına verilmiş olan ek süre uzatılmamış ve kurulu güçleri toplamda 3.407 MW, üretime katkıları ortalama 1.883 MWh olan bu santrallerin üretimleri durdurulmuştur.


Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.