Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Enerji

Enerji

Akaryakıt sektöründeki gelişmeler
2018 yılında oldukça dalgalı seyreden gösterge ham petrol fiyatı, ortalama bazda 71 ABD doları/varil ile 2017 yılının %31 üzerinde gerçekleşmiştir.

Ham petrol fiyatındaki dalgalı seyre ilave olarak Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile 2018 yılında ürün fiyatlarında dalgalanmalar meydana gelmiştir. Mayıs ayında devlet, pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlamak için ürünlerdeki vergi tutarlarını düzenleyen bir uygulama hayata geçirmiştir. Buna rağmen, ekonomik büyümedeki ivme kaybı ile petrol ürünleri tüketiminde Ağustos ayından itibaren düşüş gözlenmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre petrol ürünleri tüketimi Kasım itibarıyla %3,6 artmıştır. Tüketimde en büyük pay %4 artışla 23,1 milyon tona ulaşan seviyesi ile motorin olmuştur. Benzin tüketimi %2 artışla 2,2 milyon ton, jet yakıtı tüketimi ise turizm sektöründeki iyileşmenin etkisiyle %7,9 büyüyerek 4,7 milyon ton olmuştur.

Akdeniz rafineri marjının 2017 yılındaki 5,3 ABD doları/varil seviyesinden 4,6 ABD doları/varil’e düştüğü 2018 yılı, global kapasite artışlarının da etkisi ile rafinaj sektörü marjları açısından zorlu bir yıl olmuştur. Motorin ve jet yakıtı marjları güçlü seyrederken, benzin marjları tarihinin en düşük seviyelerine gerilemiştir.

Bu yılın diğer önemli bir gelişmesi, ABD’nin İran’a yönelik Kasım’da başlayan yaptırım paketinden Türkiye dâhil 8 ülkeye muafiyet sağlanması olmuştur.

Kasım ayında İran’dan petrol ithalatını tamamen durduran Türkiye, muafiyet dâhilinde İran’dan petrol ithalatına devam edebilmektedir.

LPG sektöründeki gelişmeler
Türkiye, dünyanın 11’inci, Avrupa’nın ise 2’nci büyük LPG pazarıdır. Otogaz tüketiminde ise dünyadaki 2’nci büyük pazardır ve aynı zamanda dünyanın en büyük LPG’li araç filosuna sahiptir.

Kasım 2018 EPDK verilerine göre, LPG tüketimi %2 artışla 3,8 milyon tona; oto gaz pazarı %6 artışla 3 milyon tona; tüpgaz pazarı ise %7 düşüşle 0,7 milyon tona gerilemiştir.

2018 yıl sonu itibarıyla, Türkiye’deki toplam LPG talebinin %22’si yerli üretimle, geri kalanı ise başta Cezayir, ABD ve Norveç olmak üzere ithalat yoluyla karşılanmıştır.

Elektrik sektöründeki gelişmeler
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, 2018 yıl sonunda Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2017 yıl sonuna göre %5 artışla 88.526 MW’a ulaşmıştır. Bu güçte, %67’lik en büyük pay serbest piyasada faaliyet gösteren özel sektör üretim tesislerine ait olup, kamuya ait üretim santrallerinin toplam içindeki payı %21 ve Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeliyle çalışan üretim santrallerinin payı ise %12’dir.

Kurulu gücün %32’sini hidroelektrik santralleri, %29’unu doğal gaz santralleri, %22’sini kömür santralleri oluştururken; %11’i diğer yenilenebilir ve termik santrallerden, %6’sı güneş enerjisinden gelmektedir.

Yıl içerisinde Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulanmaya başlanmış ve Kapasite Mekanizması Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)’ın Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

 

​Enerji Grubu Şirketleri ve Markalar Listesi
Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.