Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksdemir-export

Demir Export

Koç Topluluğu’nun madencilik faaliyetlerini yürüten şirketi Demir Export; 2016 yılsonu itibarıyla 1,6 milyon ton demir, 10 milyon ton kömür (açık ocak ve yeraltı) ve 25 bin ons altın üretme kapasitesi ile ülkemizin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketi olma özelliğini korumuştur. Şirket, kurulduğu 1957 yılından beri sürdürdüğü demir cevheri, baz metal ve açık ocak kömür üretiminin yanında; 2015 yılından itibaren, yeraltı kömür ve değerli metal üretimine de ağırlık vermiştir.

Manisa Soma’da 2011 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından açılan 36,5 milyon ton kömür üretimi ihalesi kazanıldıktan sonra, Eynez Kömür İşletmesi’nde başlayan 3 yıllık yatırım dönemi Mart 2015’te tamamlanmış ve ilk tam mekanize üretim ayağı devreye girmiştir. Kasım 2015’te 2’nci tam mekanize üretim ayağının devreye girmesiyle tam kapasite üretime geçilmiştir.

Türkiye’de bir ilk olan, tam mekanize ara katlı kömür göçertmeli uzunayak kömür üretim metodunun (Longwall Top Coal Caving - LTCC) en önemli özelliği, iş emniyetinin en üst seviyede olması, güvenli çalışma ortamı sağlaması ve yüksek üretim kapasitesidir.

Sivas Kangal Kömür İşletmesi’nde santral işletmecisi şirket ile imzalanan sözleşme kapsamında üretim devam etmektedir. Eylül 2017’de başlayacak yeni sözleşme dönemi için görüşmeler sürdürülmektedir.

Demir cevheri üretimi değişen piyasa koşullarına göre devam etmektedir. Mevcut durumda, 6 demir işletmesinden sadece Divriği Demir İşletmesi’nde üretim ve satış devam etmektedir.

2017 yılı beklenti, hedef ve stratejiler
2016 yılında altın, demir ve kömür üretiminin yanında mevcut üretim ve satışı artırma ile bakır, çinko gibi baz metaller başta olmak üzere proje çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Bu kapsamda, 2012 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihale ile Şirket’e kazandırılan Erzurum İspir BakırÇinko Projesi’nde toplam 42 bin metrelik arama ve rezerv geliştirme sondaj çalışması tamamlanmış olup, 2017 yılında fizibilite çalışmalarına devam edilecektir.

Sivas Bakırtepe Altın Madeni Projesi için alınmış olan Revize ÇED Olumlu Raporu’na verilmiş yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla Haziran 2015’te tekrar başlayan çalışmalar hızla tamamlanıp, 2016 yılında yaklaşık 10 bin ons altın üretimi yapılmıştır. 2017 yılında ise, hedeflenen üretim rakamı 23 bin ons olarak belirlenmiştir.

Demir Export, yılda 40 milyon m3 dekapaj ve cevher üretimi yapabilecek kapasitedeki makina parkı ve teçhizatının yanında deneyimli kadrosu ile Türkiye madencilik sektöründeki güçlü konumunu sürdürmektedir.

demirexport.com