Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksentek-elektrik

Entek Elektrik

Koç Topluluğu’nun elektrik üretim şirketi olan Entek, 2016 yılında 157 MW’ı doğal gaz çevrim santrali (Kocaeli) ve 62 MW’ı (2’si Karaman’da, 1’i Samsun’da olmak üzere toplam 3 adet) hidroelektrik üretim santrali olmak üzere toplam 219 MW gücünde kurulu kapasite ile faaliyet göstermiştir. Entek’in işletmedeki santrallerinin yanı sıra, toptan satış şirketi Eltek’te %100, 625 MW’lık Ayas ithal kömür santral projesinde %50 ve Enerji Borsası’nı işletmek üzere kurulan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) adlı şirkette de %0,05 oranında hisseleri bulunmaktadır.

2016 yılı son yıllarda olduğu gibi elektrik piyasasında kapasite fazlasının devam ettiği bir yıl olmuştur. Yaklaşık 6.650 MW yeni santral yatırımının devreye girmesi sonrasında Türkiye elektrik piyasası kurulu gücü 78.497 MW’a yükselmiştir. Serbest piyasada faaliyet gösteren özel üretim şirketlerinin toplam üretim içerisindeki payı %61’e ve toplam kurulu güç içerisindeki payı %62’ye yükselmiştir.

Entek’in 2016 yılı konsolide satış geliri 302 milyon TL olmuştur. Satış gelirinin, 114 milyon TL tutarındaki kısmı 508 milyon kWh karşılığında doğal gaz santrallerinden, 45 milyon TL tutarındaki kısmı 207 milyon kWh karşılığında hidro santrallerinden, 143 milyon TL tutarındaki kısmı ise 652 milyon kWh karşılığında Eltek üzerinden yapılan ticari satışlardan elde edilmiştir.

Elektrik pazarında rekabet, yeni teknoloji ve yüksek verimli santrallerin piyasaya girmesiyle beraber artmaya devam etmiştir. Bu durum, düşük verimli doğal gaz yakıtlı elektrik üretim tesislerinin piyasadan çekilmelerine sebep olmaktadır. Ancak, Kocaeli tesisi, yakınındaki direkt bara müşterilerine ve buhar müşterilerine satış yapıyor olmasının avantajı ile faaliyetini sürdürmektedir.

Entek, toptan satış şirketi Eltek vasıtasıyla, oluşabilecek düşük sistem fiyat riski karşısında, sistemden enerji alıp müşteriye satarak portföyü açısından koruma sağlayabilmektedir. Böylelikle, sistem fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde Eltek’in kârlılığı artmakta ve Entek’in rekabet gücünü yükseltmektedir.

2017 yılı beklenti, hedef ve stratejiler
Entek üretim kaynak çeşitliliğine önem vererek ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vererek dengeli bir üretim portföy yapısına ulaşmak ve pazar payını yükseltmek amacıyla varlık satın alımları yapmayı planlamaktadır.

entekelektrik.com.tr