Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linkstupras

Tüpraş

Türkiye’nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi olan Tüpraş; Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da sahip olduğu 4 rafineride yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle yarattığı katma değer ve cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi şirketidir. Tüpraş, Avrupa’nın 7’nci büyük rafineri şirketi olup, sahip olduğu 9,5’lik Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz’in yüksek kompleksiteye sahip az sayıda rafinerileri arasındadır.

Strateji
Ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılarken, yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak Tüpraş’ın stratejisinin odak noktasıdır. Tüpraş maliyet bazını düşürmenin yanı sıra operasyonel gelişmişlikte mevcut en iyi teknolojileri uygulayarak sektörden olumlu yönde ayrışmayı hedeflemektedir. Tüpraş, yurt içi ve yurt dışı alanlarda olası iş ve yatırım fırsatlarını yakından takip etmektedir.

2006 yılında Tüpraş’ın Koç Topluluğu’na dahil olmasını takiben yatırımlar ile operasyonel mükemmellik, üretim verimliliği, çevre düzenlemeleri ve iş güvenliği konularında teknolojik gelişim ve değişime başlanmış; stratejik yatırım kararları sonrası, 11 yılda gerçekleştirilen yatırım harcaması 5,8 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır.

Bu çerçevede; Türk özel sektörünün bir seferde gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı ile 3 milyar ABD Dolar’lık Fuel Oil dönüşüm tesisi (RUP) ülke sanayiine kazandırılmıştır. Böylece, başta motorin olmak üzere ithal edilen ürünlerin önemli bir kısmının daha yurt içi üretimle karşılanması sağlanmış ve ülkemiz cari açığı yaklaşık yıllık 1 milyar ABD Doları azaltılmıştır. RUP yatırımının devreye girmesiyle rafineriler maksimum kapasite kullanma imkanına kavuşmuş ve bunun neticesinde 2016 yılında ara ürün dahil %105,3 kapasite kullanım oranı (ham petrol işleme kapasite kullanım oranı %100,9) gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlerini sürdürürken çevreye duyarlılığı ve doğal kaynakların verimli kullanımını ana hedefleri arasına alan Tüpraş, bu kapsamda gerçekleştirdiği “Şehir Gri Su Arıtımı ve Proseste Kullanımı” projesi ile sektörde bir ilki gerçekleştirmiştir.

Uluslararası rafinaj kârlılıklarının önemli ölçüde azalması ve yaşanan duruşlara rağmen, 2016 yılında Tüpraş, 28,3 milyon tonu ham petrol ve 1,3 milyon tonu yarı mamul olmak üzere toplam 29,6 milyon ton şarjı ünitelerine vermiş ve tam kapasite kullanımı ile rekor üretim gerçekleştirmiştir. Yüksek kapasite kullanımının paralelinde dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımı ve Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi’nin katkısıyla %76,6 oranında beyaz ürün verimi gerçekleştirilmiş ve 27,9 milyon ton ürün üretilmiştir.

Tam kapasite kullanımı ve uygulanan satış stratejilerinin etkisiyle, 2016 yılında 24,8 milyon ton yurt içi, 5,5 milyon ton ihracat olmak üzere, geçtiğimiz yılın 1,5 milyon ton (%5) üzerinde, 30,3 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve üretimden gelen güç ile yurt içi satışlarda motorin, bitüm ve satış toplamında; ihracat dahil toplam satışlarda ise benzin, motorin, bitüm ve satış toplamında şirket tarihindeki en yüksek değerlere ulaşılmıştır.

Güçlü kurumsal yönetim
Günümüzde şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları en az finansal performansları kadar önem taşımaktadır. Tüpraş’ın kurumsal yönetim derecelendirme notu 2016 yılında 10 üzerinden 9,42 olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş endeksin kurulduğu 2007 yılından bu yana endekste ilk sıralarda yer almaya devam etmektedir.

Ödüller ve başarılar
• “ISO 500 Şirket”, “Capital 500” araştırmalarında 1’inci
• Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Şampiyonu Ödülleri 2’nci
• BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 9,42 derecelendirme notu
• BİST-50 Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alma
• Avrupa Birliği Çevre Ödülleri “Belediye Kentsel Atık Sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı” projesi ile 1’inci ve ülkemizi temsil etme yetkisi
• “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması” SEVAP-2 kategorisinde Batman Rafinerisi 1’inci, SEVAP-3’de Kırıkkale Rafinerisi 2’nci, İzmit Rafinerisi 3’üncü
• Ege Bölgesi Sanayi Odası üretimden satışlar ve ihracat kategorilerinde İzmir Rafinerisi 1’inci
• Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre Ödülleri’nde İzmir Rafinerisi 210 bin ton CO2 emisyonunun engellenmesi ve 100 bin Gcal enerji tasarrufu ile 1’inci
• ICCI 2015 Enerji Ödülleri’nde verimlilik kategorisinde İzmit Rafinerisi 1’inci
• Kocaeli Sanayi Odası Sektörel Performans Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli Kuruluş” ödülü
• Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri değerlendirmesinde “Çevre Yatırımları Teşvik Ödülü”

DENİZ TAŞIMACILIĞI: DİTAŞ
Tüpraş’ın %79,98 hissesine sahip olduğu 40 yılı aşkın deneyimiyle Tüpraş’a operasyon ve maliyet avantajı sağlayan Ditaş, ham petrol ve ürün taşımacılığını Tüpraş’ın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Ditaş, 2016 yılında 9,3 milyon ton ham petrol ve 5,9 milyon ton petrol ürünü taşıması yapmıştır. Ham petrol taşımalarının %95,5’i, petrol ürünü taşımalarının ise %49,9’u Tüpraş rafinerileri ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ditaş, 2016 yılında toplam ürün taşımalarının %44,6’sını THY Opet, %5,5’ini ise diğer dağıtım kuruluşları adına yapmıştır. Ditaş; 1974 yılında başladığı tanker işletmeciliğini halen 164.859 DWT’luk ham petrol tankeri ve toplam 142.066 DWT’luk 8 ürün tankerinin yanı sıra, zaman esaslı kiraladığı 46.031 dwt’luk 3 ürün tankerleriyle sürdürmektedir. Sahibi olduğu çok sayıda römorkör, palamar ve servis botları ile kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri de vermektedir.

2016 yılı Şubat ayında,158 bin DWT’luk iki yeni Suezmaks tanker inşası için kontrat imzalanmış ve gemilerin inşasına başlanmıştır. Ayrıca, 15 bin DWT’luk 1 adet asfalt tankeri ile 16 bin DWT’luk 1 adet ürün tankeri inşası için kontrat görüşmeleri tamamlanmıştır. 2017 yılı beklenti, hedef ve stratejiler OPEC ve petrol üretiminde kesintiye destek vereceklerini açıklayan OPEC dışı ülkelerin anlaşma miktarlarına ne kadar bağlı kalacağı, ABD’nin enerji politikaları ve ham petrol üretiminde artış beklentisi ham petrol arzına yön verecek unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 2016’ya göre daha düşük gerçekleşeceği öngörülen talep artışında; Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerin ekonomik performanslarının yanı sıra, Trump yönetimi ve Fed politikalarının, büyümeleri likidite hareketlerinden büyük oranda etkilenen ekonomilere etkisi belirleyici olacaktır. Bu paralelde, dünya petrol ürünleri talep artışının 1,3 milyon varil/gün olması beklenmektedir.

2017 yılı Brent ham petrol fiyat ortalamasının 55 ABD Doları/varil seviyesinde oluşacağı öngörülmektedir. Finansal performansın en önemli göstergesi olan Akdeniz Kompleks rafineri marjının 4,0-4,5 ABD Doları/ varil ve Tüpraş net rafineri marjının ise 5,75-6,25 ABD Doları/varil seviyelerinde olması hedeflenmektedir. Tüpraş’ta ham petrol ve yarı mamul dâhil tam kapasite kullanımıyla 29,2 milyon ton üretim ve yaklaşık 30,6 milyon ton toplam satış hacmi planlanmaktadır.

tupras.com.tr