Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksverimlilik

Koç'ta Verimlilik

Koç Topluluğu şirketlerinin çevre politikaları, uzun vadeli çevre stratejisi ve iklim değişikliği stratejileri doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların önemli bir kısmını iş süreçlerinde enerji ve su yoğunluğunun, sera gazı emisyonlarının, doğal kaynak kullanımının ve bertarafa gönderilen atık miktarının azaltılmasına yönelik projeler oluşturmaktadır. Bu projelerin çevre ve iklim performansının yanı sıra elde edilen operasyonel verimlilik sayesinde maliyetler üzerinde de olumlu etkisi bulunmaktadır.

Enerji ve Emisyon Yönetimi
Topluluk şirketlerinin tamamı, sera gazı emisyonlarının etkin biçimde ölçümü ve azaltımı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamındaki tüm şirketlerde IPCC Rehberlerinin referans alındığı emisyon hesaplama çalışmaları gerçekleştirilirken, 2011 yılında başlatılan ISO 14064-1 sertifikasyon uygulamasına yaygınlaştırılarak devam edilmektedir. Arçelik, Ford Otosan, Opet, Opet Fuchs, THY Opet, Tofaş, Türk Traktör ve Yapı Kredi Bankası 2016 yılı için ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Raporlama Standardı’na uygun olarak sera gazı emisyonlarını hesaplamış; bağımsız akredite kuruluşlarca doğrulatarak belgelendirmiştir. Arçelik ve Tofaş, sera gazı emisyonlarının Kapsam-3 tüketimlerini de doğrulatmıştır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesinde pilot tesis seçilen Tüpraş İzmit Rafinerisi sera gazı emisyonları doğrulanmıştır.

İklim Değişikliği Stratejisi doğrultusunda Arçelik A.Ş., Bilim Temelli Hedefler (Science Based Targets) imzacısı olarak üretimde emisyon azaltımları konusunda bilimsel verilere bağlı taahhüt veren öncü kuruluşlar arasında yer almıştır.

Topluluk şirketlerinin 2016 yılı genel enerji yoğunluğu 891,64 GJ/milyon TL net gelir, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 89,16 ton CO₂e/milyon TL net gelir düzeyinde gerçekleşmiştir. Sektöre bağlı nitelik gereği enerji yoğunluğunun yüksek olduğu enerji sektöründe bu değerler 1.647,93 GJ/milyon TL, 115,64 ton CO₂e/milyon TL düzeyindeyken enerji sektörü dışındaki şirketlerde ortalama enerji yoğunluğu 136,56 GJ/milyon TL, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 9,47 ton CO₂e/milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Uzun Vadeli Çevre Stratejisi doğrultusunda Topluluk şirketlerimizin yürüttüğü enerji verimliliği çalışmalarıyla Topluluğun konsolide enerji verimliliği geliştirme ve sera gazı emisyonu azaltma performansı belirgin ölçüde yükselmektedir. Bu kapsamda, 2016’da gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleriyle yaklaşık 1,5 milyon GJ enerji tasarrufu sağlanmış, yaklaşık 113.000 ton CO₂e sera gazı emisyonun önüne geçilmiştir. Bu performansın içinde en büyük pay enerji sektörüne ve özellikle de Tüpraş rafinerilerinde gerçekleştirilen çalışmalara aittir. Bununla birlikte, enerji verimliliği ve emisyon azaltım çalışmaları, enerji sektörü dışındaki Topluluk şirketlerinin de en önem verdiği çalışma alanlarından biridir. Bu kapsamda, 2016 yılında enerji dışı sektörlerde faaliyet gösteren Topluluk şirketleri, toplamda yaklaşık 210 bin GJ enerji tasarrufu, 16.500 ton CO₂e’nin üzerinde sera gazı emisyonu azaltımı gerçekleştirilmiştir.

Verimlilik Artırma Çalışmaları Kaynaklı Enerji Tasarrufu ve Sera Gazı Azaltımı

 201420152016
Enerji tasarrufu (milyon GJ)2,001,261,50
Sera gazı azaltım (bin ton CO2e) 149,991,2113,0


Tüpraş 2016 yılında bünyesinde yer alan dört rafineride yürüttüğü enerji verimliliği çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği 18 enerji tasarrufu projesi ve operasyonel iyileşmeler ile 92.675 ton CO2e sera gazı emisyonuna engel olmuştur. Tüpraş İzmir Rafinerisi Fleyr Gaz Geri Kazanım Projesi ile atık gazların geri kazanımı sağlanarak 24.900 ton CO2e sera gazı emisyonun önüne geçilmiştir. Bununla birlikte, diğer Topluluk şirketlerinde de farklı ölçeklerde sera gazı emisyonlarında azaltım sağlayan projeler gerçekleştirilmektedir. Arçelik’in soğutma tesislerinde ısı geri kazanımı sağlanması ve kazan yükünün hafifletilme amacıyla ısı pompası ve elektronik işletmesinde absorbsiyonlu soğutma cihazı yatırımları, bu konuda örnektir. 3,7 milyon kWh elektrik ve 330.000 m3 doğal gaz tasarrufu sağlayan projeler sayesinde yaklaşık 2.400 ton CO2e sera gazı emisyonunun önüne geçilmiştir. Aygaz ise terminal müdürlükleri ve dolum tesislerinde motor-redüktör sistemlerinde yüksek verimli motorlara geçiş yaparak 153.000 kWh enerji tasarrufu sağlarken yaklaşık 73,75 ton CO2e sera gazı emisyonuna engel olmuştur.

Enerji verimli aydınlatma sistemlerine geçiş, gün ışığından yararlanma, rota optimizasyonu, intermodal lojistik planlama uygulamaları ve filo tercihleri gibi alanlardaki projeler, Topluluk şirketlerinde ortak olarak görülen diğer enerji verimliliği ve sera gazı emisyonu azaltım çalışmaları arasındadır.

Su Yönetimi
Su yaşamın temel kaynağıdır. Bu özelliğiyle insanlığın ve doğal yaşamın devamlılığı bakımdan büyük bir önemi bulunan temiz su kaynakları, sanayinin de temel hammaddelerindendir. Başta nüfus artışı ve iklim değişikliği olmak üzere çeşitli nedenlerle son yıllarda tatlı su kaynaklarına erişimin güvence altına alınmasının önemi belirgin biçimde artmaktadır. Bu nedenle üretimde su verimliliği, geri dönüşüm ve geri kazanımı artırarak tatlı su çekiminin azaltılması, kaynak çeşitlendirmesiyle kaynakların üzerindeki stresin azaltılması, atık su deşarj kalitesinin artırılıp miktarın azaltılması Koç Topluluğu şirketlerinin çevre stratejisi kapsamında takip ettiği öncelikli alanlardan biridir. Tüm bu uygulama alanları risk yönetim sistemleri doğrultusunda hedeflendirilmekte, performans sonuçları minimum yıllık olmak üzere periyodik olarak değerlendirilmektedir.

2016 yılında Topluluk şirketlerinde toplamda yaklaşık 40,8 milyon m³ tatlı su tüketimi ile su tüketim yoğunluğu 327,69 m³/milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Enerji sektöründe elde edilen her 1 milyon TL net gelir için tüketilen su miktarı 506,4 m³ düzeyindeyken, bu değer dayanıklı tüketim sektöründe 204,6 m³, otomotiv sektöründe 64,6 m3, finans sektöründe ise 26,4 m³ düzeyindedir.

Koç Topluluğu Su Tüketimi (m3)

 201420152016
Toplam su tüketimi26.669.39535.158.73240.756.563
Yüzey kaynakları17.690.32019.007.51016.285.619
Kuyu suyu6.557.0947.636.2397.843.177
Şebeke suyu2.335.7082.837.8862.820.391
Yağmur suyu10.3404.3607.400
Diğer kaynaklar75.9335.672.73713.799.976


Son beş yılın toplam su çekimi değerleri değerlendirildiğinde, yüzey ve yeraltı su kaynakları kullanımının, toplam su tüketimi içindeki payının %91,1’den 2016 itibariyle %59,2’ya düştüğü gözlemlenmektedir. 2016 yılında geri dönüşüm ve tekrar kullanım yoluyla 106,34 milyon m³ üzerinde su, üretime tekrar döndürülmüş, böylelikle üretimde geri kazanılmış su kullanım oranı %72,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretimde geri dönüştürülmüş su tüketimi miktarında, bir önceki yıla kıyasla %9,8 artış sağlanmıştır.

Atık Yönetimi
Atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılarak mümkün olduğunca yüksek oranda geri kazanılması ve bertaraf edilen atık miktarının minimuma indirilmesi tüm Topluluk şirketlerinin ortak hedefidir. Topluluk şirketlerinin yürüttüğü faaliyetler sonucunda yaklaşık 48 bin ton tehlikeli, 300 bin ton tehlikesiz atık oluşmuştur. 2014 yılında %78,6 olan atık geri kazanım oranı, 2016 yılına dek büyük oranda geliştirilerek %95’e yükselmiştir.

* Bu sayfada kullanılan veriler, Koç Topluluğu sürdürülebilirlik raporları kapsamına uygun olarak 2016 yılı itibarıyla Topluluk çalışanlarımızın %77'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %82,8'ini temsil eden şirketleri kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporlarından ulaşabilirsiniz.

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.