Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksis-etigi-ve-yolsuzlukla-mucadele
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

Koç Holding’in iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil yönetim anlayışı, yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendiği, evrensel insan hakları ilkelerini destekleyen, kurumsal vatandaşlığı temel bir anlayış olarak benimseyen iş yapış biçimi pek çok kuruluşa rol model olmuştur.

Koç Topluluğu genelinde benimsenen iş etiği anlayışı, Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanıyla yazılı hale getirilerek Türkçe ve İngilizce dillerinde internet sitesi kanalıyla yayınlanmaktadır. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri tüm Koç Topluluğu operasyonları ve çalışanlarının yanında tedarikçi ve bayiler gibi iş ortakları için de bağlayıcıdır. Koç Holding ve Topluluk şirketlerinde ayrı ayrı oluşturulan Etik Davranış Kurulları, Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ne uyumdan sorumludur. Tüm Koç Topluluğu çalışanları bu kural ve prensipler konusunda bilgilendirilmiş olup her yeni çalışan işe başlangıç sürecinde bilgilendirilmektedir. Tedarikçi ve bayiler de iş ortaklıklarının kurulması sürecinde bilgilendirilmektedir. Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerine uyum esas olmak kaydıyla Topluluk şirketleri sektörel ihtiyaçları kapsayan etik davranış kuralları dokümanları da yayınlamaktadır.

Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Koç Holding ve Topluluk şirketleri, Koç Topluluğu Etik Davranış Kurallarında da belirtildiği üzere herhangi bir siyasi düşünceyi benimsememeyi, siyasi kurum ya da kişilere maddi, ayni veya manevi destek vermemeyi prensip edinmiştir. Koç Holding ve Topluluk şirketlerinin faaliyette olduğu ülkelerin kamu otoriteleri ile ilgili yasalar, adil rekabet normları ve şeffaflık çerçevesinde kurulan ticari ilişkileri, bilgi ve görüş taleplerine yönelik yanıtlar veya sosyal sorumluluk projeleri dışında bir iletişimi bulunmamaktadır.

Koç Holding ve Topluluk şirketleri için paydaşlarına en büyük ölçüde değer üretme sorumluluklarını, tabi oldukları yasal yükümlülüklere uyarak yerine getirmek temel bir yükümlülüktür. Bu bağlamda Koç Holding ve Topluluk şirketleri, merkez operasyonunun yürütüldüğü Türkiye’nin yanında faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin yasal mevzuatlarına ve uluslararası ticaretin gerektirdiği standartlara uyum sağlarlar. Etik kuralların beraberinde getirdiği bu sorumluluğa uyumun güvence altına alınması için Koç Holding ve Topluluk şirketlerinde standartlaştırılmış, etkin ve sürekli işleyen bir kontrol prosedürü bulunmaktadır.

Koç Topluluğu şirketleri nezdinde iç denetim çalışmaları iki düzeyde yürütülmektedir. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı, merkezi denetim sürecini yürütürken Topluluk şirketleri bünyesinde oluşturduğu iç denetim birimleri de bu fonksiyonu gerçekleştirmektedir. Koç Holding ve Topluluk şirketlerinin iç denetim birimleri, her yıl Risk Yönetimi Denetimi, Süreç Denetimi, Finansal Tablolar Denetimi, Mevzuat ve Uygunluk Denetimi, Rüşvet ve Yolsuzluk Denetimi çalışmaları yürütmektedir.

Bu beş temel denetim faaliyetini gerçekleştirirken takip edilen iç kontrol sistemlerinin yeterliliği ve etkinliği Uluslararası Denetim Standartlarında belirtilen ilkeler uyarınca değerlendirilmekte, gerekli iyileştirmeler ivedilikle hayata geçirilmektedir. Mevcut iç kontrol prosedür ve önleyici yaklaşımlarına ek olarak Topluluk şirketleri, her türlü rüşvet ve yolsuzluk riskinin önlenmesine karşı özel amaçlı denetim faaliyetleri yürütmekte, önleyici çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda Koç Topluluğu genelinde;
• Koç e-audit yazılımı ile analitik inceleme yapılarak şirket sonuçları takip edilmekte,
• Denetim Portalı ve Koç Audit yazılımları gibi uygulamalar ile şirketlerimizdeki mali alanda görevli personelin mevzuat, en iyi uygulamalar ve Koç Topluluğu ilkeleri hakkındaki bilgi birikimi sürekli şekilde artırılmakta,
• Bağımsız denetim şirketleri tarafından düzenli olarak yapılan denetim ve incelemeler, uluslararası denetim ve risk yönetimi standartlarına uygunluk konusunda Topluluk şirketlerine dış bakış açısı kazandırmakta,
• Global ortaklı Topluluk şirketlerinde etik kurallar konusunda sadece Topluluk ilkelerinden değil, diğer ortakların birikimlerinden de yararlanılmakta; tüm iş süreç ve ilişkilerinde bu etik kurallar uygulanmaktadır.

2016 yılında Koç Holding ve Topluluk şirketlerinde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri kapsamında rüşvet ve yolsuzluk risklerine karşı denetim çalışmalarına devam edilmiştir. Rüşvet ve yolsuzluk alanında şüphe çeken davranışlar oluştuğu noktada, paydaşlarımız Topluluk şirketlerinin oluşturduğu iletişim kanallarının yanında, Koç Holding Denetim Ekibi yöneticilerine de direkt irtibat numaraları üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Bu sistemler sayesinde başta çalışanlar olmak üzere ilgili taraflar rüşvet ve yolsuzluk ihbarlarını doğrudan ve etki altında kalmaksızın gerçekleştirebilmektedir.

Topluluk şirketlerinin yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları ve uygulama süreçleri hakkında eğitimlere tabi tutulmaktadır. Bu konuda düzenlenen eğitimler, Koç Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yapılırken aynı zamanda, İnsan Hakları konularını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda, 2016 yılında Topluluk şirketlerinde görev yapan 23 üst düzey yönetici ve 3.956 çalışan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerine yönelik eğitim faaliyetine katılmıştır. Koç Holding tarafından 2016 yılında, şirketlerden 39 insan kaynakları yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Eğitiminin 72 kişi*saatlik bölümü rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularını içermektedir.

Koç Topluluğu Prosedürleri’ne göre herhangi bir rüşvet ve yolsuzluk ihtimalinin oluşması durumunda, ilgili Bölüm Müdürü, şirket Genel Müdürü’nü konu hakkında bilgilendirmekle, şirket Genel Müdürü de konuyu Koç Holding A.Ş.’de bağlı olduğu İş Birimi Başkanlığı ile Denetim Grubu Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili denetim ve inceleme sonuçları, Koç Holding üst yönetimiyle de paylaşılmaktadır. Koç Holding Yönetim Kurulu da gerçekleştirilen denetim ve inceleme faaliyetleri hakkında bağımsız üyelerden teşkil edilmiş Denetim Komitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Yolsuzluk şüphesinin araştırılması sürecinde:
• Konunun en kısa zamanda aydınlatılması,
• Gizlilik unsurunun korunması,
• Gerekli hukuksal sürecin işletilmesi,
• Gerekli ise kamu otoritesi ya da paydaşların bilgilendirilmesi ilkelerine önem verilmektedir.

Özel yetkinlik gerektiren bir denetim konusu olan rüşvet ve yolsuzluk denetiminin etkinliğinin artırılması amacı ile Koç Holding bünyesinde Certified Fraud Examiner (CFE) sertifikalı 2 personel istihdam edilmektedir. Diğer taraftan denetçilerin bilgi birikimlerinin uluslararası yetkinlik düzeyine taşınması amacıyla Certified Internal Auditor (CIA) sertifikası almaları teşvik edilmektedir. 2016 itibariyle Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı’nda 7 CIA sertifikalı denetçi görev yapmaktadır.

* Bu sayfada kullanılan veriler, Koç Topluluğu sürdürülebilirlik raporları kapsamına uygun olarak 2016 yılı itibarıyla Topluluk çalışanlarımızın %77'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %82,8'ini temsil eden şirketleri kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporlarından ulaşabilirsiniz.

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.