Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksegitim

Eğitim

Sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah düzeyi artışı, genç nesillerin, bilgi toplumuna dönüşüm için gerekli donanıma sahip olacakları eğitim olanaklarıyla mümkün olabilmektedir. Ancak eğitim kalitesi, erişim kolaylığı ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için büyük miktarlarda finansal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu kaynakları kadar özel sektörün de bu önemli konuda sorumluluk alması gerekmektedir. Bu bilinçle hareket eden Koç Topluluğu şirketleri eğitim alanındaki çalışmaların vazgeçilmez destekçileri arasında yer alırken Vehbi Koç Vakfı, kuruluşundan bu yana gençlere eğitim bursları sağlamakta ve mükemmellik merkezi olması hedeflenen eğitim kurumlarıyla topluma örnek modeller sunmaktadır.

 

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Koç Topluluğu, 2006 yılında “Mesleki Teknik Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteği ile başlattığı “Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM)” Projesi’ni 2013 yılında tamamlamıştır.

Mesleki eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, mesleki eğitimde devlet-özel sektör işbirliğinin tohumlarını atmak ve kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri mesleki eğitime özendirmek amacıyla yola çıkan projenin bugüne kadar yapılan çoğu sosyal sorumluluk projesinden farkı kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde sürdürülebilir bir özel sektör, kamu ve sivil toplum işbirliği modeli oluşturmasıdır.

Burs, müfredat, laboratuvar, staj, meslek lisesi koçluğu ve mesleki eğitim ve istihdam gibi birleşenleri ile “Okul-İşletme İşbirliği Modeli” adını alan bu örnek uygulamanın yaygınlaştırılabilmesi için birçok çalışma hayata geçirilmiştir. Kurumsal düzeyde, “Okul-işletme İşbirliği Modeli” Koç Topluluğu şirketlerinin mesleki eğitim yatırımları ve insan kaynakları politikalarının entegre bir parçası haline gelmiş; bu kapsamda geliştirilen mikro projeler ile 8 Koç Topluluğu şirketi tarafından 5 sektörde, 29 laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 meslek lisesi ve 1 meslek yüksek okulu kurulmuştur.

Modelin özel sektöre yaygınlaştırılabilmesi için MLMM Projesi kapsamında geliştirilen “Meslek Lisesi Koçları Programı” 2012 yılında Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) öncülüğünde iş dünyasına devredilmiştir. Meslek Lisesi Koçları Programı, ÖSGD tarafından uygulanmaya başlandığı ilk dönemde 30 şirket, 55 okul, 300'den fazla gönüllü ile 7 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Program, 2013-2015 döneminde ise 44 şirket, 221 yeni gönüllü ile 10 ile yayılmıştır.

MLMM Projesi kapsamında elde edilen deneyim ve sonuçların ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla ise Eğitim Reformu Girişimi işbirliği ile 2010 yılında meslek eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek amacıyla “Meslek Eğitiminde Kalite için İşbirliği” projesi gerçekleştirilmiş; bu işbirliği kapsamında geliştirilen önerilerin birçoğu hayata geçirilmiştir.

Vehbi Koç Vakfı eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle yetenekli fakat maddi imkânları yetersiz gençleri desteklemektedir. Bugüne kadar 45.000’den fazla öğrenci ile burs programları üzerinden temas kuran Vehbi Koç Vakfı, 2013/2014 eğitim-öğretim döneminde merkezden yönettiği burs programlarıaracılığıyla 3.071 öğrenciye burs sağlamaktadır.

 

VKV Koç Özel Lisesi
2013 yılında 25’inci kuruluș yıl dönümünü kutlayan VKV Koç Özel Lisesi, Avrupa Uluslararası Okullar Birliği’nin (ECIS) ve Üniversiteye Kabul Danıșmanları Ulusal Birliği’nin (NACAC) üyesidir. 2013 yılında VKV Koç Özel Lisesi son sınıf öğrencileri okul tarihinin en bașarılı dönemini oluşturmuștur. Etkileyici üniversite kabul oranlarının yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki seçkin üniversitelerde okulu temsil edecek öğrenciler yıllık 1 milyon ABD Doları’ndan fazla burs kazanmıștır. Yükseköğretime Geçiș Sınavı’na (YGS) giren 169 öğrencinin 3’ü ilk binde yer almıștır.


Koç İlk ve Ortaokullarına Destek Semineri
2002 yılından bu yana sürdürülen, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Topluluğu tarafından kurulan 17 ilkokul ve ortaokulda öğretim standartlarının sürekli artırılmasına destek olmak amacıyla başlatılan ve VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi tarafından yürütülen gelişim programının en önemli halkalarından biri olan “17 Okulla El Ele Yaz Semineri” bu yıl da düzenlenmiştir. 25-28 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen dört günlük gelişim ve paylaşım seminerlerine Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan yaklaşık 50 Koç İlkokul ve Ortaokul öğretmen ve yöneticisi VKV Koç Okulu yurtlarında misafir edilmiştir.


Koç Üniversitesi 20. Yıl Dönümü
2013’te 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Koç Üniversitesi, 22 lisans, 31 yüksek lisans ve 16 doktora programı ile Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Disiplinler arası, geniş tabanlı eğitim ve araştırma yaklaşımını ön planda tutan Koç Üniversitesi, dünya standartlarında en iyi öğretim üyelerini de üniversiteye kazandırmayı hedeflemektedir. Koç Üniversitesi 2013 yılında Times Higher Education 50 Yaşın Altındaki Üniversiteler sıralamasında ve Asya Üniversiteleri sıralamasında 31. sırada, BRICS & Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralama sı’nda 20. sırada yer almıştır.


"Anadolu Okuyor" Projesi
Vehbi Koç Vakfı’nın çok sayıda alınan kitap talebine cevap vermek üzere 2011 yılında hayata geçirdiği “Anadolu Okuyor” projesi kapsamında, her yıl bir ilin tüm ilk ve orta dereceli okullarının kitaplığına 100 temel eser içerisinden okul seviyesine göre oluşturulan 20 kitaplık setler ulaştırılmaktadır. 2011 yılında Hakkâri’de 229 okula, 2012 yılında Van’da deprem sonrası yaşanan eğitim-öğretim zorluklarının aşılmasına yardımcı olmak adına tüm orta öğretim kurumlarına ve 200 ilkokula VKV kitap setleri ulaştırılmıştır. 2013 yılında ise, Şırnak’taki tüm ortaokullara ve 200 ilkokula kitap setleri gönderilmiştir.

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.