Contact

Address Info

Koç Holding​ A.Ş.

 • Address

  Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No: 1, Kuzguncuk,
  Türkiye / İstanbul

 • Phone

 • Fax

  0 (216) 531 00 00

İletişim Formu

  Suistimal ve İhbar
  Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Talep/Şikayet Sahibi Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.​

  Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

   * ırk,
   * etnik köken,
   * siyasi düşünce,
   * felsefi inanç,
   * din, mezhep veya diğer inançlar,
   * kılık ve kıyafet,
   * dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
   * sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
   * ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
   * biyometrik ve genetik veriler.