23.09.1999

Koç Sanayide Yine En Büyük
 

2 dk

ISO tarafından açıklanan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, Koç Topluluğu 22 şirketi ile ciro, katma değer, kar ve çalışan sayısı bakımından, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin En Büyük Sanayi Grubu olma başarısını sürdürdü. Bu 22 şirketin 11'i, listede ilk 100 içinde yer almaktadır. Koç Topluluğu Şirketleri, 1.2 katrilyon lira ciro ile 500 büyük sanayi kuruluşu arasında, özel sektörün % 11'ini temsil eden en büyük Sanayi Grubu oldu. Bunun yanı sıra Koç Topluluğu Şirketlerinin özel sektör katma değerindeki payı da % 11'dir. Sıralamaya giren Koç Topluluğu Şirketlerinin toplam ihracatı 698 milyon $ ile toplam özel sektör ihracatının % 7'sini oluşturmaktadır. Karlılıkta da 105 trilyon liraya ulaşan Koç Topluluğu Şirketleri, toplam özel sektörün % 13.3'ünü teşkil ediyor. Listeye giren 22 şirketin sanayide çalışan personel sayısı açısından da Koç Topluluğu 31.097 kişi ile ilk sırayı aldı.