İletişim

Adres Bilgileri

Koç Holding​ A.Ş.

İletişim Formu

Önemli: Lütfen talebinizle seçmiş olduğunuz 'Konu Başlığı'nın uyuşmasına dikkat ediniz, yanlış seçim durumunda talebiniz değerlendirilememektedir.   

  Koç Topluluğu Etik Hattı
  Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Talep/Şikayet Sahibi Aydınlatma Metni için bu sayfamızı inceleyebilirsiniz.

  Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:
   
  •  * ırk,
  •  * etnik köken,
  •  * siyasi düşünce,
  •  * felsefi inanç,
  •  * din, mezhep veya diğer inançlar,
  •  * kılık ve kıyafet,
  •  * dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  •  * sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  •  * ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  •  * biyometrik ve genetik veriler.