Sürdürülebilirlik

İş için. Birlikte

Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

İşimizde sürdürülebilir ve karlı büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabetçi üstünlüğü olan markalara sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştiriyoruz.

Dünya Değişiyor, Biz de Değişiyoruz

Belirsizliğin hakim olduğu bir çağda yaşıyor ve çalışıyoruz. Yeni iş modellerinin pek çok iş alanında yarattığı yıkıcı etkiyi hep birlikte gözlemliyoruz. Değişim yeni bir kavram değil, ancak hızı, ölçeği ve etki gücü itibariyle bugün artık hiç olmadığı kadar gündemimizde. Vizyonumuz doğrultusunda ilerleyebilmemiz için değişimin gerekliliğine inanmamız ve değişmemiz gerekiyor. Bu kapsamda, değişimi liderlik gösterebileceğimiz bir fırsat alanı olarak görüyoruz.

İnovasyonla, Teknolojiyle, Markalarımızla Öncü Olacağız

Teknoloji gücümüz, inovasyon yeteneğimiz ve marka değerlerimiz bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların arkasındaki itici güç oldu. Bu yetkinliklerimiz gelecekte elde edeceğimiz başarıların da teminatı. Diğer yandan, etki alanımız işimizin ve yönettiğimiz markaların çok ötesine uzanıyor. Çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, yatırımcılarımızla, tedarikçilerimizle ve bayilerimizle kurduğumuz uzun soluklu ilişkiler ve ilham veren, örnek duruşumuzla bundan sonraki dönemde de pozitif değişimin küresel ölçekteki öncüsü olmayı hedefliyoruz.

İşimizi Büyütürken Toplum da Kazanacak

İşimizin geleceğini toplumun refahından ayrı görmüyor, hedeflerimize ancak toplum, çevre, teknoloji ve iş dünyasındaki değişimler ile eşzamanlı hareket edersek ulaşabileceğimize inanıyoruz. Tam da bu nedenle sahip olduğumuz potansiyeli toplumun ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmek için harekete geçiriyoruz.

Paydaşlarımız bizden her alanda liderlik bekliyor. Biz büyüdüğümüzde etki alanımızdaki herkes büyüyor. Biz yenilik yaptıkça, başkaları için de yeni fırsatlar doğuyor. Teknolojideki, iş dünyasındaki ve toplumdaki değişimlere en iyi şekilde yanıt verdiğimizde, etki alanımız daha geniş bir alana yayılarak, dalga etkisi yaratıyor.

Büyük Resmin Parçası

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizin korunması ve herkes için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Koç Topluluğu olarak, inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve büyük resmin parçası olduğumuzu Geleceğe. Birlikte yaklaşımı ile vurguluyoruz.
Odak Alanlarımız
Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşüm Kaçınılmaz
Zamanın ruhunu okuma konusunda her zaman başarılı olduk, bu da bize faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde liderlik getirdi. Şimdi ise, kaynak verimliliği, müşterilerle daha derin etkileşim ve en önemlisi yeni iş fırsatları için dijital dönüşümü önemli bir liderlik alanı olarak görüyoruz.
Detaylı bilgi
İnovasyon
İnovasyon
Artan Yaşam Kalitesi ve Daha İyi Hizmet İçin
İşimizi büyütürken aynı zamanda insanların hayatını cesur ve yenilikçi yöntemlerle iyileştiren yeni ürün ve hizmetler ile yeni iş modelleri sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, inovasyon odağındaki çalışmalarımızdan öncelikle müşterilerimiz yararlanmakla birlikte, toplumun genelinde de refahı, sürdürülebilirliği ve etkileşimi artırdığımızı görüyoruz.
Detaylı bilgi