Hakkında

Etik İlkeler ve Uyum Politikaları

Koç Topluluğu paydaşlarıyla olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimsemektedir. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uymakta ve “Etik İlkeleri” çerçevesinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, Topluluğun faaliyet gösterdiği farklı sektörlerin ve coğrafyaların hızla değişen ihtiyaçları ile yerel ve uluslararası düzeyde paydaş beklentilerine yanıt vermek amacıyla kapsamlı bir “Uyum Projesi” yürütülmüştür.2018-2020 yılları arasında Koç Holding liderliğinde yürütülen “Uyum Projesi” kapsamında, Topluluk çalışanları ve üst düzey yöneticiler ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş; anket ve çalıştaylar aracılığıyla mevcut uyum faaliyetleri değerlendirilmiş ve Koç Topluluğu’na ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.
 
Bu çıktılar ışığında, küresel ölçekteki iyi uygulamalar incelenerek ilgili politikalar nihai haline getirilmiş ve Koç Holding Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir “Uyum Programı” uygulanmaya başlanmıştır.
 


Uyum Programı kapsamında güncellenen Koç Topluluğu Etik İlkeleri; tüm Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, Topluluk adına hareket edenler ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Koç Topluluğu Etik İlkeleri’ne uyum, bütün Koç Topluluğu çalışanlarının görevi olmakla birlikte, Koç Topluluğu şirketlerinin üst yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi beklenmektedir.
 
Uyum Programı, Koç Topluluğu’nun uyum ile ilgili konularını, riske dayalı bir yaklaşımla belirlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan kurallar, politikalar ve prosedürler bütünüdür. Uyum Programı, üst yönetim tarafından desteklenen ve Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından izlenen kurumsal uyum kültürünü ve Koç Topluluğu genelinde yazılı hale getirilen standartları, tüm çalışanların katılımıyla bir araya getirmektedir.
 
Koç Topluluğu Uyum Programı’nın temel bileşenleri; önleme, tespit etme ve tepki verme şeklindedir. 

Aşağıdaki görsel, Uyum Programı’nın bileşenleri ve bu bileşenlerin kompozisyonunu göstermektedir.

Koç Topluluğu Etik İlkeleri, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmasının engellenmesi, ekonomik yaptırımlar, gizlilik ve içsel bilgilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere Koç Topluluğu çalışanları ve paydaşları için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir.
 
Uyum Programı kapsamında, Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Tedarik Zinciri, İnsan Hakları, Kişisel Verilen Korunması, Bağış ve Sponsorluk konuları dâhil olmak üzere, uyumla ilgili pek çok politika geliştirilmiş ve Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Koç Topluluğu Etik İlkeleri’ne, uyum konusundaki organizasyonla ilgili detaylar için Uyum Politikası’na ve destekleyici politikalara aşağıda yer verilmiştir.