Sürdürülebilirlik

Toplum için. Birlikte

Tüm Toplum… Daha İyiye

Güçlü ve istikrarlı bir toplumun iş dünyasında başarılı olmak için en temel unsur olduğuna inanıyoruz. Bundan hareketle, yıllar içinde pek çok toplumsal yatırımın öncülüğünü yaptık. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, toplumda fark yaratmak için, büyük ölçekli programlara odaklanıyoruz. Yarattığımız etki ile işimiz güçleniyor, aile hayatlarımız zenginleşiyor, gelecek nesillere daha fazla fırsat doğuyor ve toplumdaki herkes bunun bir parçası haline geliyor.

Ölçeğimizi Değişim İçin Harekete Geçiriyoruz

Ölçeğimiz nedeniyle yatırım yaptığımız herhangi bir alanda paradigma değişikliği yaratma potansiyeline sahibiz. Bu nedenle, toplumsal fayda çalışmalarımızda odaklanacağımız alanları dikkatle seçmeye özen gösteriyoruz. Gıdadan rafineriye, dayanıklı tüketimden finansal hizmetlere kadar pek çok sektörde faaliyet gösterdiğimiz için, çok farklı alanlarda hedef odaklı gözlem yapma ve müdahale etme fırsatımız var. Çalışanlarımız ve bayilerimizin ailelerini de dikkate aldığımızda yarım milyon kişiyi aşan ortak bir gücü temsil ediyoruz. Bu topluluğu değişim için yönlendirmek, toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir dönüşüm kapasitesine sahip.

Toplumdaki Rolümüz

Paydaşlarımız, bizi, toplumun itici güçlerinden biri olarak görüyor. Bizler de kendimizi sosyoekonomik yapının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve benzeri alanlarda en iyi küresel uygulamaları hızla devreye alarak, çalışanlarımızla ve iş ortaklarımızla birlikte harekete geçiyor, operasyonlarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Büyüklüğümüzü ve etki alanımızı kullanarak, şirketlerimizden başlayıp bayilerimize ve tedarikçilerimize, oradan da toplumun tamamına yayılan bir değişim hedefiyle hareket ediyoruz.

Yaklaşımımız çalışanlarımızın, bayilerimizin ve tedarikçilerimizin ortak potansiyelini bir araya getirip, toplumsal konulara çözümler öneren büyük ve iddialı programlar geliştirmeye dayanıyor. Bu büyük konulara odaklanmanın, sadece işimize değil, topluma ve dünyanın geneline yarar sağladığına inanıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yenilikçilik ve yaratıcılığın gelişmeyi sağlayan iki temel unsur olduğuna inanıyoruz. Her ikisi de ancak farklı seslerin desteklendiği iş ortamlarında ortaya çıkabilir. Koç Topluluğu olarak  iş yerlerimizde, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz nezdinde ve nihayetinde toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için uygun ortamın oluşmasını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen ve ETKİ 10x10x10 küresel girişiminde yer aldığımız HeForShe hareketi bu kapsamda çok kritik bir öneme sahip. Devlet liderleri, şirketler ve üniversiteleri toplumsal cinsiyet eşitliği için buluşturan HeForShe, tüm paydaşlara ilham vermeyi hedefliyor. HeForShe kapsamında  geliştirdiğimiz bir dizi toplumsal cinsiyet eşitliği programı ve platformuyla bugüne kadar 90 binden fazla kişiyi harekete geçirmeyi başardık. Bu kapsamda, Koç Topluluğu şirketleri de kendi etki alanlarına yönelik projeler geliştirdi ve faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki cinsiyet uçurumunun kapanmasına katkı sağladı. Koç Topluluğu olarak, bu son derece karmaşık konu ile ilgili uzun vadeli ve ölçeklendirilebilir projelerle iş dünyasına ve topluma ilham vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. 

Desteklediğimiz Platformlar

Büyük Resmin Parçası

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizin korunması ve herkes için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Koç Topluluğu olarak, inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve büyük resmin parçası olduğumuzu Geleceğe. Birlikte yaklaşımı ile vurguluyoruz.