Sürdürülebilirlik

Dünya için. Birlikte

Dengeli Yaklaşımı Önemsiyoruz

Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz.

Uzun Vadeli Bakış Açısına Sahibiz

İklim değişikliği ile mücadele ederken uzun dönemli bakış açısına sahip olmak gerektiğinin farkındayız. Gerek küresel ölçeğimiz, gerekse paydaşlarla kurduğumuz ilişkiler, iklim gündemine katkıda bulunabileceğimiz fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, hem kendi ekosistemimizdeki şirketler, hem de diğer kuruluşlar için rol model olmayı hedefliyoruz.

İklim Değişikliği İle Mücadele İçin İşbirlikleri

İklim değişikliği geniş çaplı ve öngörülemeyen etkileriyle günümüzün en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Hükümetler, iş dünyası ve toplumlar üzerinde önemli etkileri olan bu konu, küresel sıcaklıkların uluslararası sınır olan 2 derecelik artışa yaklaşmasıyla birlikte hiç olmadığı kadar gündeme girdi. Paris Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmak ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin bu yeni duruma uyum sağlamaları için, küresel piyasalara önemli görevler düşüyor.

Gelişen ve gelişmekte olan piyasaların ortak hareket edeceği, güçlü bir uluslararası iş birliği ile bu konuda çözüm kararlığını göstermek gerekiyor. İlerici bir iklim değişikliği gündemi geliştirmek için küresel ortak vizyonun tüm taraflarca benimsenmesi şart. Bu kapsamda, toplumun çeşitli kesimlerinden paydaşlar, düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik çözümler üretmek için birlikte çalışıyorlar. Yeni iklim gündeminin küresel ekonomi ve toplum için hem riskler, hem de fırsatlar barındırdığından hareketle, çözüm üretmek ve yaygınlaştırmak için paydaş iş birlikleri ile yenilikçi yöntemler geliştirmek büyük önem taşıyor.
 

Büyük Resmin Parçası

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizin korunması ve herkes için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Koç Topluluğu olarak, inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve büyük resmin parçası olduğumuzu Geleceğe. Birlikte yaklaşımı ile vurguluyoruz.
Odak Alanlarımız
İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Gündemimizde İklim Değişikliği
İçinde bulunduğumuz tüm sektörleri ilgilendiren temel konulardan biri olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, inovasyon yapmayı, iş birlikleri geliştirmeyi, verimliliğimizi artırmayı ve bu kapsamda uyum önlemleri almayı önemsiyoruz.
Detaylı Bilgi