Sürdürülebilirlik

İnsan için. Birlikte

Yetkinlik Odaklı Hareket Ediyoruz

Geleceğin iş modellerini yaratmak için gerekli bilgi ve yetkinliklere sahip, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan bir topluluk olma hedefiyle hareket ediyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bir yandan çalışan bağlılığını artırmak, diğer yandan çok yönlü yetenekleri Koç Topluluğu’na çekmek, bünyemizde tutmak ve kariyerleri boyunca gelişimlerine destek vermek için çalışıyoruz.

Önce İnsan Diyoruz

Kurulduğumuz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızı her zaman ön planda tuttuk; kariyerleri boyunca gelişimlerine katkı sağlamaya ve  dinamik iş hayatında başarılı olmaları için en uygun ortamı sunmaya odaklandık. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst seviyede kullandıklarını ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği tüm endüstrilerde rol model olarak kabul edildiğini gözlemliyoruz. 

Değişen İş Ortamı İçin Yeni Yetkinlikler Tanımlıyoruz

İş yapma şeklimizin şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir değişimden geçtiğini göz önüne aldığımızda, yarın ihtiyaç duyacağımız yetkinliklerin bugünkülerden çok farklı olacağını söyleyebiliriz. Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan yeni nesil üretim modeli artık çok daha karmaşık becerileri zorunlu kılıyor. Diğer yandan, işgücümüzün giderek küreselleşen müşteri tabanımızla örtüşmesi gerekliliğinden hareketle, ancak daha çeşitli ve kapsayıcı bir yaklaşımla uzun süreli ve başarılı büyüme hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

Sürdürülebilir Çözümlere Doğru…

Çalışanlarımıza ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmaya ve çok yönlü yeteneklerle donatılmış kapsayıcı iş yerleri oluşturmaya odaklanıyor, geleceğin en zorlayıcı toplumsal konularına ancak bu şeklide çözümler geliştirebileceğimize inanıyoruz.

Büyük Resmin Parçası

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizin korunması ve herkes için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Koç Topluluğu olarak, inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve büyük resmin parçası olduğumuzu Geleceğe. Birlikte yaklaşımı ile vurguluyoruz.
Odak Alanlarımız
Geleceğin Yetenekleri
Geleceğin Yetenekleri
Amacımız En İyiyi Bulmak, Yetiştirmek ve Elde Tutmak
Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin geleceğini göz önünde bulundurarak, küresel rekabette elimizi kuvvetlendirecek beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu anlamamız büyük önem taşıyor. İş ortamımızın daha esnek, çevik, cesur, girişimci, iş birliği odaklı ve nihayetinde en yetenekliler için daha çekici olması hedefiyle hareket ediyoruz.
 
Daha fazlasını keşfedin
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Önceliğimiz İş Ortamında Fırsat Eşitliği Yaratmak

Kadın ve erkek, tüm ofis ve saha çalışanlarımızın kendilerini değerli ve saygın hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, tüm fabrika ve ofislerimizde  üretken, iş birliğine  açık ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir iş yeri kültürü oluşturmaya odaklanıyoruz.

Daha fazlasını keşfedin