Etik Hat

Koç Topluluğu Etik Hattı

Koç Topluluğu, yürürlükteki mevzuata, ilgili Topluluk şirketlerinin kurulu bulunduğu ülkelerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri’ne (Global Compact) uymaya büyük önem verir; faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda, dürüst bir şekilde yürütür; etik dışı veya hukuka aykırı eylemleri önlemek için “açık iletişim” ve “hesap verebilirlik” kültürünü destekler.

Bu nedenle Koç Topluluğu, bir Koç Topluluğu şirketi, bir çalışan veya bir İş Ortağı ile ilgili herhangi bir hukuka aykırı faaliyete veya etik dışı olaya doğrudan veya dolaylı olarak tanık olan, böyle bir durum hakkında hukuki yollardan bilgi sahibi olan veya bu gibi bir durumdan şüphelenen çalışanlarından endişelerini dile getirmelerini beklemekte ve paydaşlarını da bu yönde teşvik etmektedir.

Bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından yönetilmekte olan
Koç Topluluğu Etik Hattı 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup ihbar konularının bildirilmesinde kullanılan ana yöntemdir.

Koç Topluluğu Etik Hattı'na aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

*Etik Hat, hizmet veya ürünlerle ilgili müşteri şikayetlerini bildirmek amacıyla kullanılmamaktadır.