Koç'ta Hayat

Endüstri İlişkileri

Koç Topluluğu, hedeflerini, insan kaynağından aldığı güçle gerçekleştiriyor. Çalışma arkadaşlarımızın sürekli gelişiminin yanında, haklarının korunması ve geliştirilmesi de temel önceliklerimizden. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin de tarafı olan Koç Topluluğu'nda, çalışanlar ve sendikalarla sürekli, sağlam ve yapıcı sosyal diyaloğun korunması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu amaçla, İnsan Kaynakları yapılanmasında endüstri ilişkileri yönetimi önemli bir yer tutuyor. Topluluk kapsamındaki endüstri ilişkileri anlayışının ve organizasyon yapısının çalışma arkadaşlarımıza temel yansımalarından biri, Koç çalışanlarının sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına gösterilen saygıdır.Sendikaların örgütlenmiş olduğu farklı iş kollarındaki şirket ve işletmelerimizde toplu sözleşmeler imzalanıyor ve çalışma arkadaşlarımızın hakları ve sosyal gelişimleri bu sözleşmeler aracılığıyla korunuyor, her toplu görüşme döneminde ilerletiliyor. Ayrıca endüstri ilişkilerinin tüm Topluluk kapsamında gelişiminin sağlanması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen endüstri ilişkileri koordinasyon toplantıları ile iyi uygulamalar yaygınlaştırılıyor.

Bizi Takip Edin

Koç Topluluğu İnsan Kaynakları resmi sayfası @icindekocvar hesabımızı takip etmek için tıklayın.