Yatırımcı İlişkileri

Koç Holding Hakkında

Koç Holding ve Koç Topluluğu Hakkında

Koç Topluluğu; gelirleri, ihracatı, çalışanları ve piyasa değeri açısından Türkiye'nin en büyük sanayi ve hizmetler grubu. Toplam kombine geliri, Türkiye'nin GSYH'sının %6,4'üne tekabül ediyor ve ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının %6,7'sini oluşturuyor. Net aktif değerinin yaklaşık %85'ini oluşturan halka açık şirketlerinin ve Koç Holding’in toplam değeri, Borsa İstanbul 100 Endeksi'nde işlem gören şirketlerin piyasa değeri içindeki payı %19,4 seviyesinde.

Ortaklık Yapısı

Hissedar
Pay (%)
Tutar (Bin TL)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Pay (%)43,65
Tutar (Bin TL)1.106.970
Koç Ailesi Üyeleri
Pay (%)19,24
Tutar (Bin TL)487.895
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş
Pay (%)1,40
Tutar (Bin TL)35.386
Toplam Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketler
Pay (%)64,29
Tutar (Bin TL)1.630.251
Vehbi Koç Vakfı
Pay (%)7,26
Tutar (Bin TL)184.172
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Pay (%)1,99
Tutar (Bin TL)50.452
Halka Açık
Pay (%)26,46
Tutar (Bin TL)671.023

- 2021 yıl sonu itibarıyla, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarını içeren toplam oy hakları %55.55’tir. A grubunun oy hakkı dışında herhangi bir imtiyazı söz konusu değildir. - Koç Holding 2021 Temmuz ayında tarihinde ilk kez Hisse Geri Alım Programı açıkladı. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam geri alım yaklaşık 890 bin paydır.

Koç Holding Kredi Derecelendirme Notları

S&P

Kredi Notu
B+
Görünüm
Negatif

MOODY’S

Kredi Notu
B2
Görünüm
Negatif

Koç Holding Kredi Derecelendirme Raporları

S&P

MOODY’S