Geleceğe. Birlikte

Geleceğe. Birlikte Taahhüdümüz

Geleceğe. Birlikte, Koç Topluluğu’nun sürdürülebilir, karlı büyüme yaklaşımıdır.

Geleceğe. Birlikte, Koç Topluluğu’nda yaratacağımız dönüşümü ve iş birliklerine olan inancımızı simgeler.

Çünkü, geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz.

Çünkü, ancak iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve tüm çalışanlarımızın kararlılığıyla hedeflerimize ulaşabiliriz.

Geleceğe. Birlikte diyerek

Büyük ve karmaşık meselelere yenilikçi yöntemler ve iş birlikleri ile çözümler bulur, toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket ederiz.

Dört Ana Kulvar

Geleceğe. Birlikte yaklaşımında dört ana kulvarı önceliklendiriyoruz.

Tüm bu kulvarlarda hep birlikte ilerliyoruz. Birini diğerinden ayırmak, birinin etkisini diğerinden ayrı görmek mümkün değil. Önümüzde ulaşacağımız ortak hedefler, birlikte yol alacağımız uzun bir yolculuk var.

İş için. Birlikte
İş için. Birlikte
Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

İşimizde sürdürülebilir ve karlı büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabetçi üstünlüğü olan markalara sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştiriyoruz.

Detaylı bilgi
İnsan için. Birlikte
İnsan için. Birlikte
Yetkinlik Odaklı Hareket Ediyoruz

Geleceğin iş modellerini yaratmak için gerekli bilgi ve yetkinliklere sahip, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan bir topluluk olma hedefiyle hareket ediyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bir yandan çalışan bağlılığını artırmak, diğer yandan çok yönlü yetenekleri Koç Topluluğu’na çekmek, bünyemizde tutmak ve kariyerleri boyunca gelişimlerine destek vermek için çalışıyoruz.

Detaylı bilgi
Dünya için. Birlikte
Dünya için. Birlikte
Dengeli Yaklaşımı Önemsiyoruz

Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz.

Detaylı bilgi
Toplum için. Birlikte
Toplum için. Birlikte
Tüm Toplum… Daha İyiye

Güçlü ve istikrarlı bir toplumun iş dünyasında başarılı olmak için en temel unsur olduğuna inanıyoruz. Bundan hareketle, yıllar içinde pek çok toplumsal yatırımın öncülüğünü yaptık. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, toplumda fark yaratmak için, büyük ölçekli programlara odaklanıyoruz. Yarattığımız etki ile işimiz güçleniyor, aile hayatlarımız zenginleşiyor, gelecek nesillere daha fazla fırsat doğuyor ve toplumdaki herkes bunun bir parçası haline geliyor.

Detaylı bilgi

Sürdürülebilirlik Performansımız

Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporlarına göz atın.

Desteklediğimiz Platformlar

Büyük Resmin Parçası

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenimizin korunması ve herkes için refahın sağlanması amacıyla 2030 yılına kadar belirlenen ortak hedefler çerçevesinde küresel girişimlerin hayata geçirilmesini destekliyor. Koç Topluluğu olarak, inovasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak bu hedeflerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve büyük resmin parçası olduğumuzu Geleceğe. Birlikte yaklaşımı ile vurguluyoruz.