02.02.2001

Koç Topluluğu Yönetim Komitesi Üyesi ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Temel Atay'ın Konuşma Metni
 

16 dk

Değerli Basın Mensupları,
Medyayı ve kamuoyunu bilgilendirme toplantılarımızın beşincisine hepiniz
hoşgeldiniz.
Bildiğiniz gibi, şirketlerimizin önemli bir bölümü halka açık şirketlerdir. Borsanın
sağlıklı gelişimi açısından halka açık şirketlerin hedeflerini kamuoyuyla ve
hissedarlarıyla paylaşması önemlidir. Bu konuda da Topluluğumuz öncülük görevini
yerine getirmektedir.
Koç Topluluğunun "şeffaflık" politikasının uzantısı olan bu çalışmalarımız sizlerin
aracılığıyla kamuoyu ile iki yönlü bir iletişim içinde olmamızı sağlıyor. Bu nedenle
gerek toplantılarımıza katılımınız, gerekse içeriğe yönelik katkılarınıza bir kez daha
teşekkür ediyorum.
Bu toplantımızda da sizlerle Topluluğumuzun finansal sonuçları, faaliyetleri ve
hedefleri ile ilgili bilgileri paylaşmayı amaçlıyoruz
Hatırlayacağınız gibi sizlere geçen yıl yaptığım konuşmada 2000 yılı ekonomik
göstergelerinin birçok olumlu faktörden etkileneceğini, Türkiye Ekonomisinin en az
%5,5 büyüyeceğini tahmin ettiğimizi aktarmış ve sizlere hükümetin ekonomik
programını tam olarak destekleyeceğimizi ve bütçelerimizi buna paralel olarak
hazırlayacağımızı belirtmiştim. Nitekim, bu desteği hakkıyla yerine getirdiğimize
inanıyorum.
Gerçekten de geride bırakmış olduğumuz 2000 yılı, Türkiye açısından bir çok olumlu
gelişmeye sahne olmuştur.
Yılın son aylarında yaşanan likidite krizine rağmen, tahminimiz 2000 yılı büyümesinin
%6-6,5 mertebesinde gerçekleşmiş olduğudur.
Ekonomide bu yüksek büyüme hızı yakalanırken aynı zamanda enflasyonda da
küçümsenmeyecek bir başarı sağlanmıştır. Her ne kadar yıl başında açıklanan
enflasyon hedefleri tutturulamamış olsa da, son derece olumsuz dış konjonktüre
rağmen son 14 yılın en düşük seviyesine ulaşılmıştır.
2001 yılında da enflasyonun düşüş trendini devam ettireceğini ve hükümetin
hedeflerine büyük ölçüde yaklaşılacağını ümit ediyoruz.
Türkiye ekonomisinin 2000 yılında gösterdiği bu yüksek performans Koç Topluluğu
neticelerine de yansımıştır.
Topluluğumuz 2000 yılı büyümesi geçen sene hedeflenen %12'nin üzerine çıkarak
%17 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme bize 2001 hedeflerimizi iddialı tutmak için de
cesaret vermiştir.
Topluluk şirketlerinin Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) bazında hazırlanan
2000 yılı kombine satışları 11.714 milyon $ olmuştur.
Hükümet tarafından ekonomik istikrar programının yürürlüğe konulduğu bu yılda,
programlanmış yatırımlarımıza devam edilmiş ve 600 milyon $'lık yatırım
gerçekleşmiştir. Bu rakam 1999 yılı yatırımlarının %8.5 üzerindedir. TL.'sının değer
kazanmasına ve Euro/$ paritesindeki düşüşe rağmen önceki yıla oranla %14 artış ile
962 milyon $'lık ihracat gerçekleştirilmiştik. Hatırlayacağınız gibi geçen yıl size
aktardığım ihracat hedefimiz 1,1 milyar $ mertebesinde idi. Gördüğünüz gibi bu
hedefe ulaşamadık ama çok yaklaştık. Euro/$ paritesindeki beklenmeyen değişimi de
dikkate alırsanız aslında hedefi yakaladığımızı göreceksiniz.
Ayrıca, geçtiğimiz yılda çalışan sayımızı 4.100 kişi, yani %10 oranında artırarak
46.136'ya ulaştık ve ülkemize istihdam sağlamaya devam ettik.
Burada belirtmek isterim ki bu değerler Topluluğa dahil tüm halka açık ve kapalı
şirketlerimizin toplam neticeleridir ve bu şirketlerimizin 2000 hesap dönemi ile ilgili
bilanço çalışmaları devam etmektedir. Halka açık şirketlerimizin bilanço ve denetim
çalışmaları tamamlandıkça mali tabloları İMKB'ye ve kamuoyuna açıklanacak, Mart
ve Nisan aylarında yapılacak genel kurullarda da ortakların bilgi ve onayına arz
edilecektir. Bir sonraki toplantımıza Koç Holding'in, denetimden geçmiş konsolide
neticelerini sunma olanağını bulacağımızı ümit ediyoruz
Diğer taraftan bildiğiniz üzere, iştiraklerimizin temettü ve sermaye artırımları ile ilgili
olarak Koç Holding'de karar oluşturduğumuzda halka açık şirketlerle ilgili hususları
İMKB'ye bildiriyoruz.
2000 yılı karlarından dağıtılacak temettüler ve yapılacak sermaye artırımları
konusunda halka açık şirketlerle ilgili tavsiye kararımız size dağıttığımız dökümanlar
içerisinde bulunmaktadır.
2000 yılında bir taraftan, bahsettiğim başarılı sonuçları alırken diğer taraftan da
işlerimizi daha verimli ve daha karlı kılmak maksadıyla bazı organizasyon
değişikliklerine devam ettik ve yeni projeleri hayata geçirdik. Şimdi sizlere biraz da
bunlardan bahsetmek istiyorum.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Tofaş Fabrika ile Tofaş Oto Ticaret'in birleştirilmesi kararını
aldık; işlemler devam etmektedir.
Aynı şekilde Aygaz ve Aygaz'ın satışını yaptığı LPG ile ilgili tüp, tank, dedantör, ısıtıcı
vb. üretimi yapan Gazal şirketimizi de tek çatı altında topluyoruz.
Bunların yanısıra büyümeyi hedeflediğimiz bazı iş alanlarımızdaki yatırımlarımız da
devam etti. Bilgi Grubu'nda Kangurum gibi devam eden işlerimizin yanında geçtiğimiz
yıl içinde GVZ, Biletix ve Kotonline şirketlerini kurduk, Fornet şirketini devralarak
Koç.net'le birleştirip ayrı bir şirket haline getirdik. Bu yatırımlarımız, elektronik ticaret
alanında önemli büyüme beklenen B2B konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir.
Ayrıca, Apple Macintosh şirketinin distribütörü olan Bilkom şirketini devraldık. Bu
alandaki genişleme çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Hızla gelişmesini beklediğimiz lojistik işine dünyanın en büyük dört entegre servis
sağlayıcısından biri olan TNT ile birlikte girdik. Elektronik ticaretin gelişmesi ile bu
şirketin önündeki fırsatların artmasını bekliyoruz.
Ayrıca, hızla büyüyen perakende işimize destek olması amacıyla Alman Otto
Grubuyla ortak alışveriş merkezi işletmesi yapacak olan KoçEce Şirketi kurulmuştur.
Yine geçtiğimiz yıl, ileride liberalleşecek doğal gaz piyasasında önemli bir yer
edinebilmek amacıyla Norveçli Statoil firması ile ortak bir şirket kurma kararı aldık.
Garanti İnşaatta yolumuza bu sektörün öncülerinden İngiliz Balfour Beatty şirketi ile
devam edeceğiz. Koçtaş bünyesinde oluşturulan Yapı Market işimizde de gücümüzü
B&Q - Kingfisher Grubu ile birleştirdik.
Diğer taraftan Ata Grubu'yla ortak Koç-Ata Projesini işletmeye açtık. Bu projenin ana
hedefi, Türkiye'nin bölgesel kalkınmışlık farkını azaltmak, buna bağlı olarak iç göçü
yavaşlatmak ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan sosyal problemlerin
önüne geçebilmektir. O bölgede et ve süt besiciliğinin önemli bir katma değer
yaratacağını, karlı bir işletme haline dönüşebileceğini ve bu vasfı ile bir öncülük
vazifesi görerek örnek teşkil edecek bir işletme olacağını düşünüyoruz.
Bahsettiğim bu yeni şirketlerin yanı sıra, diğer şirketlerimizdeki yatırımlarımız da hızla
devam etmektedir.
Gölcük'te 1998 yılında başlanan Ford Otosan Fabrika yatırımı depremden dolayı
yaşanan olumsuz koşullara rağmen programına uygun olarak sürdürülmüştür. Buna
paralel olarak bölgedeki ilk kalıcı konutlar Ford Otosan tarafından inşa edilerek 167
haneye teslim edilmiştir. Halen deprem yaralarını sarmaya çalışan bu yöremizde hem
istihdam olarak, hem de bu tür çalışmalarla çevre halkına desteğimizi
sürdürmekteyiz.
Diğer taraftan Tofaş'ta bu yıl büyük bir başarı gösterilerek yepyeni bir araç "Doblo"
çok süratli bir şekilde devreye alınmış ve dünya pazarlarına sunulmuştur.
Migros, 2000 yılında yurtiçinde 120, yurtdışında 6 yeni mağaza açmıştır.
2000 yılı sonu itibari ile faaliyette olan mağazalarımız şunlardır:
· Rusya'da 3'ü alışveriş merkezi olmak üzere 8 Ramstore
· Azerbaycan'da 3 Ramstore
· Kazakistan'da 1 alışveriş merkezi ve 3 Ramstore
· Türkiye'de 3'ü alışveriş merkezi olmak üzere toplam 433 mağaza.
Görüleceği gibi 2000 yılı Koç Topluluğu açısından son derece olumlu gelişmelere
sahne olmuştur. Ancak başarılarımızın sürekli olması amacıyla biz de stratejilerimizi
düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
Şimdi sizlere bir süreden beri Koç Holding'de bu konuda sürdürdüğümüz çalışmaların
ilk sonuçlarını aktarmak istiyorum.
Biten yılın gerçekleşen ekonomik uygulamaları ve bu yıl da uygulamaların devam
etme beklentileri Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğinin göstergesidir. Bu yeni
dönemde globalleşmenin de etkisiyle uluslararası rekabet giderek artacak ve
hedeflerimize ulaşmak için uluslararası rekabet gücü elde edilmesi anahtar olacaktır.
Dolayısıyla yeni iş yapış sistemlerini geliştirmemiz, verimlilik artışı, maliyetlerin
azaltılması, etkin pazarlama yöntemleri gibi konularda çok daha aktif olmamız
gerekecektir.
İşte bu değişen ortama uyum sağlamak gayesiyle Koç Topluluğu olarak
stratejilerimizi gözden geçiriyoruz.
Bu çalışmalar halen devam etmektedir. Ancak bu vesile ile çıkan ilk sonuçları sizlerle
paylaşmak istedim. Bu çalışmanın ilk aşamasında benimsediğimiz yeni uzun vadeli
hedefler şunlardır:
· Kuvvetli olduğumuz işlerde odaklanmak.
· Dış piyasalarda rekabet edebilecek teknoloji ve marka gücümüz olan
işlerde global faaliyetlerimizi genişleterek devam ettirmek
· Türkiye'de lider konumumuzu ve onun sağladığı avantajları kullanarak
yaptığımız her işte iç piyasada liderlik veya yakın bir ikincilik yakalamak
· Piyasa değerimizi artırmak
· Bunların sonucunda hızlı büyüyerek dünyanın en büyük 200 şirketi
arasında yer almak.
2001 yılı programlarımızı da bu uzun vadeli hedeflerin ışığında hazırladık. Önce size
makroekonomi ile ilgili 2001 yılı beklentilerimizi özetlemek, ardından da Koç
Topluluğu 2001 hedeflerini aktarmak istiyorum.
Bildiğiniz gibi 2001 yılına Kasım ayında yaşanan likidite krizinin etkileri altında
girmekteyiz. Kriz öncelikle finans sektöründe başlamış fakat faizlerdeki ani artışın
etkisiyle reel sektöre de yansımıştır.
Tahminimiz yılın ilk çeyreğinde bu etkilerin devam etmesidir. Fakat daha sonra IMF
ile yapılan anlaşma çerçevesinde tariflenen yapısal reformların süratle yerine
getirilmesiyle Türkiye'ye olan güvenin yeniden sağlanması, dış yatırımcıların
fonlarında artış ve buna bağlı olarak da faizlerde kademeli olarak kriz öncesi
seviyeye iniş beklemekteyiz.
Dolayısıyla, ekonominin yılın 1. çeyreğinden sonra tekrar hızlı bir toparlanma
sürecine gireceğini tahmin ediyoruz. Bunların sonucu olarak büyümenin yıl sonunda
% 3-4,5 arasında olmasını, enflasyonun düşüş trendini devam ettirerek yılı TÜFE'de
%15-18, TEFE'de %12-15 seviyelerinde kapamasını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede,
döviz sepet artışını da %13 olarak kabul ettik.
Koç Topluluğu olarak büyüme hedefimizi de ülke büyümesinden daha yüksek bir
oranda, % 11.7 olarak tayin ettik.
2001 yılında %11.7 büyüme ile, yine Uluslararası Muhasebe Standartları baz
alınarak, 13.1 milyar $'lık satış hacmine ulaşacağımızı öngörmekteyiz
Programımız özellikle ihracat konusunda hayli iddialıdır. Bu, globalleşme ve dünya
pazarlarında genişleme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir.
İhracatımıza en büyük katkı Tofaş'tan gelecektir.
Mevcut işlerimiz için planlanan yatırım tutarı 1 milyar $'dır. Bu rakamın yaklaşık 325
milyon $'lık kısmı bu sene devralınacak olan Kangal ve Seyitömer enerji santrallerinin
devir bedelidir. Bu santrallere, önümüzdeki 4-5 yıl süresince de toplam 760 milyon $
ilave yatırım yapılacaktır.
Programımız çerçevesinde istihdam hacmimizin de %10.7 artışla 2001 sonunda
50.937'ye çıkmasını bekliyoruz.
Burada işaret etmek istediğim bir nokta vardır. Bu program az önce bahsettiğim
makroekonomik değerlendirmelerin ışığında hazırlanmıştır. Ancak, birinci çeyreğin
sonundan itibaren beklediğimiz ekonomik canlanma gerçekleşmediği takdirde bizim
de bu hedefleri gözden geçirerek revize etme ihtiyacımız doğabilir.
Şimdi sizlere aldığımız bu global hedeflerin arkasında yatan bazı önemli faktörleri
şirketlerimiz açısından ele alarak aktarmak istiyorum.
Örneğin Tofaş'ta 2000 yılında 234 milyon $ olarak gerçekleşen ihracatın 2001'de 690
milyon $ olması öngörülmektedir. Bu ihracatın büyük bölümü, Avrupa ülkelerine
sunulmak üzere sadece Tofaş Fabrikasında üretilen ve uluslararası standartlarda bir
araç olan Doblo'dan gelecektir. Ayrıca, ihracatın üretimdeki payının yüzde 54 olması
hedeflenmiştir.
Diğer taraftan Gölcük'te inşaatı süren Ford Otosan fabrikamız bu yılın ilk çeyreğinde
faaliyete geçecektir.
Ayrıca, Tofaş ve Ford Otosan'ın ürünlerini pazarlayan satış şirketlerinin de birer şirket
çatısı altında toplanması kararı alınmıştır. Kurulacak iki şirket halen 17 ayrı şirket
tarafından yürütülen satış ve servis hizmetini üstlenecektir. Yeni organizasyon ile
otomotiv pazarlama fonksiyonunun tek elden, dinamik ve kaynakların daha rasyonel
kullanılması suretiyle başta stok, nakit yönetimi ve destek hizmetlerinde verimliliği
artırarak rekabet avantajı sağlayacak tarzda yürütülmesi amaçlanmaktadır.
ENERJİ Grubunda yılın ilk çeyreğinde Kangal ve Seyitömer Santrallarının işletme
hakkı devriyle ilgili bürokratik işlemlerin tamamlanmasını ve işletmeye geçilmesini
ümit ediyoruz.
MİGROS ise gerek yurtiçi gerek yurtdışında büyümesini 2001'de de sürdürecektir.
2001 yılında yurtiçinde bir alışveriş merkezi ve 65 mağaza, yurtdışında ise 2 alışveriş
merkezi ve 3 mağaza açılması planlanmaktadır.
Bir başka başarılı gelişmeyi de DAYANIKLI Tüketim Grubumuzdan bekliyoruz. 2001
yılında ihracatın toplam satış adetleri içerisindeki payı televizyonda yüzde 71, beyaz
eşyada yüzde 45 olacaktır. Toplamda yurtdışı satışlarda yüzde 23 artış ile 522 milyon
dolarlık bir ihracat hedefi bulunmaktadır.
Diğer taraftan, bu grubumuz iş alanını genişletilerek hazır mutfak, mobilya ve ev
tekstili işine girmektedir.
İş birimlerimiz dışında Koç Holding yönetiminde de yeni projeler başlatılmıştır.
Bildiğiniz gibi Koç Topluluğu olarak çok geniş bir müşteri kitlesine sahibiz.
Türkiye'deki hanelerin tamamına yakınında en az bir Koç ürünü veya hizmeti
bulunmaktadır. Bu müşterilerimize daha iyi hizmet etmenin yolu onları daha iyi
tanımak, ihtiyaçlarını önceden tespit etmek ve bu ihtiyaçları doğrultusunda hareket
etmektir.
İşte bu amaca yönelik olarak Koç Topluluğu müşteri veri tabanını geliştirmek üzere
bir CRM projesini hayata geçirmeyi bu yılki programımıza aldık.
Diğer taraftan, Bilgi Grubumuzun çalışmalarına ek olarak, Cisco Systems ile
başlattığımız proje ile "Koç"u "e-Koç"'a dönüştürmek için çalışmalar başlatılmıştır.
Bu konularla ilgili gelişmeleri sizlerle bu yıl yapacağımız periyodik basın
toplantılarımızda paylaşmaya devam edeceğiz.
Bu toplantıda sizlere Koç'un hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerini aktardık. Bütün
bunların ana teması, her zaman söylediğimiz gibi:
Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz ve Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz…
Prezentasyonda kulanılan power point sunum dosyasını bilgisayarınıza yüklemek için
lütfen buraya tıklayınız.
Tuğrul Kudatgobilik'in 75. Yıl Faaliyetleri ile ilgili sunumunu bilgisayarınıza yüklemek
için lütfen buraya tıklayınız.