05.06.2002

Türk Telekom Ve Koç Bilgi Grubu’ndan Bulgar Telekom İçin
Ortaklık
 

3 dk

Avrupa’daki son telekom özelleştirmelerinden biri olan Bulgar Telekom Şirketi’nin
(BTC) özelleştirme ihalesine Türk Telekom ve Koç Bilgi Grubu beraber hazırlanıyor.
İhale kapsamında, BTC’nin % 65 hissesi satışa sunuluyor.
Türk Telekom ve Koç Bilgi Grubu yetkilileri arasında imzalanan protokole göre, iki
firma ihaleye iş ortağı olarak katılacak. Taraflar bu ortaklıkta yönetim, işletme
deneyimi ve teknik bilgilerini ortaya koyuyorlar.
Bu özelleştirme ihalesine katılacak firmaların Bulgaristan Özelleştirme İdaresi’ne 10
Haziran’da bir ön teklif vermeleri gerekiyor. Bunun öncesinde önümüzdeki günlerde
BTC’nin yerinde ön inceleme çalışması yapılacak. Ön tekliflerin incelenmesinden
sonra finansal ve işletme yeterlilikleri uygun bulunan talipler, nihai teklif için açılacak
ihaleye davet edilecek. Davet edilen talipler detaylı bir inceleme ve çalışma
sonucunda nihai tekliflerini verecekler. Özelleştirmenin bu yıl sonuna kadar
sonuçlanması bekleniyor.
Türk Telekom açısından bu ihalenin önemi, Türkiye’de gösterdiği başarılarını
yurtdışına taşıyarak bölgesel bir operatör olma fırsatı sunması olarak görünüyor. Koç
açısından ise, daha önce açıklandığı gibi telekomünikasyon stratejik öneme haiz bir
sektör ve bu ihale sektöre ciddi bir adım atma fırsatı sunuyor.
2007 yılında Avrupa Birliği’ne kabul edilmesi beklenen Bulgaristan’ın hızlı bir gelişme
ve yatırım sürecine gireceği tahmin ediliyor. Telekomünikasyon sektöründeki
gelişmeler de bu sürecin odak noktalarından biri olacak.
Yaklaşık 3 milyon sabit abonesi bulunan BTC’nin telefon altyapısı bakımından ciddi
bir modernizasyon yatırımına ihtiyacı bulunuyor. Yatırımın fizibilitesini etkileyecek
önemli unsurlar olarak 5 yıllık yatırım planı ve sektörün liberalleşme takvimi öne
çıkmakta. Mobil telefon kullanımında nüfusun yaklaşık %20’si abone. Daha önce iki
kere farklı nedenlerle iptal olunan özelleştirme ihalesinin bu sefer dünya telekom
sektöründeki zorluklara rağmen başarılı olması, Bulgaristan için çok önemli.