03.04.2014

50’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı

10 dk

50’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı

Koç Holding'in 50.Olağan Genel Kurul'u 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. GenelKurul'un açılış konuşmasını yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç,Koç Topluluğu'nun 88 yıldır başarılı ve öncü çizgisini sürdürdüğünü belirterek, "Geçmişimizden aldığımız güç ile, tüm iş ortaklarımızla birlikte yarınımızı inşa ediyor; uzun soluklu hedeflerimize, yatırımlarımıza ve istihdam yaratmayadevam ediyoruz. Tarihimizin en büyük organik yatırım döneminden geçerken, ülkemiz için çalışmaktan, değer yaratmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.Genel Kurul'da Koç Holding'in yatırımcıları, pay sahipleri, iş ortakları ve çalışanlarına seslenen Mustafa V.Koç, Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşu Koç Holding'in bu yıl 50. Genel Kurul'unu yaptığını vurgulayarak,"50 yıldır aralıksız olarak genel kurul toplantılarımızda hissedarlarımızla bir araya geliyoruz. Yarım asırdır başarılı stratejiler, verimli operasyonel beceriler, sağlam bir bilanço ve etkin risk yönetimimizle sürdürülebilir bir iș modelini yürütmenin ve ülkemize sağladığımız katkının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Mustafa V. Koç: 2013 yılını yine başarılı bir şekilde kapattık

Genel Kurul'daki konuşmasında 2013 yılını ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Mustafa V. Koç, FED'in Mayıs ayında açıkladığı yeni kararları neticesinde finansal piyasalarda yatırımcıların pozisyonlarınıyeniden belirlediğini, şimdiye kadaryüklü miktarlarda yabancı yatırım çekengelișmekte olan ülkelerin cazibesinin kısmen azaldığını,yatırımcıların daha önceleri uzak durdukları gelişmiş ülke varlıklarına geri dönmeye bașladıklarının gözlendiğini kaydetti.Bol ve ucuz global likidite ortamında çok yüklümiktarda yabancı portföy yatırımı çeken Türkiye'nin de bu gelişmelerden oldukça etkilendiğini aktaran Mustafa V. Koç, "Her sektör bu yeni konjonktürden farklı etkilense de toplam netice değerlendirildiğinde Koç Topluluğu olarak 2013 yılını yine de başarılı bir șekilde kapattık" dedi.

Mustafa V. Koç: Uluslararası finansal piyasaların Türkiye için güvendiği ve inandığı en önemli adresler arasındayız

Konuşmasında geçtiğimiz yıl uluslararası kredi derecelendirme kurulușları S&P ve Moodys'in Koç Holding'in uzun vadeli kurumsal kredi notunu 'yatırım yapılabilir' olarak belirlediğini hatırlatan Mustafa V.Koç, "Gururla görüyoruz ki Koç Topluluğu, uluslararası finansal piyasaların Türkiye için güvendiği ve inandığı en önemli adreslerdendir" dedi. 2013 yılında Koç Holding'in halka açık hisselerinin yabancı yatırımcılardaki kısmının borsa ortalamasının da üzerinde, %78 seviyelerinde seyrettiğini belirten Mustafa V. Koç, Borsa İstanbul Bileșik 30 Endeksi'nin (BİST 30) ortalama değerinin, önceki yılın ortalamasına göre %23, Koç Holding'in ortalama piyasa değerinin ise %39 yükseldiğini kaydetti. Mustafa V. Koç, BİST'deki holdingșirketlerinin net aktif değerlerine ortalama %34 iskontoile ișlem gördüğünü, Koç Holding için bu oranın sadece % 3 olduğuna da dikkat çekti.

Mustafa V. Koç:  Tüm dünyaya örnek  bir Türk şirketiyiz

Mustafa V. Koç, Koç Topluluğu şirketleri içinrekabetçi olabilmenin; uzun vadeli stratejilere odaklanmak, riskleri etkin şekilde yönetirken, tüm paydașların çıkarlarını korumayı hedeflemek ve stratejileri sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendirebilmekle mümkün olabileceğini kaydetti.Uzun vadeli ve stratejik bakıș açısıyla șirketlerin yeni ürünlere, markalara ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptıkları yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Mustafa V. Koç, şirketlerin yurt içinde ve yurt dıșında aldıkları ödüllerin kendilerini mutlu ettiğini, çıtayı her sene daha yukarılara çekerek kendileriyle yarıştıklarını söyledi. Bu yüksek performansı korumak için operasyonları destekleyecek sağlam bir bilanço, güçlü nakit akıșı ve etkin risk yönetiminin, sürdürülebilir bir iș modelinin 'olmazsa olmazları' olduğunu dile getiren Mustafa V. Koç, sağlam mali yapı için de güçlü bir ortaklık yapısı ve yönetim takımı gerektiğini vurguladı. Mustafa V. Koç, "Bunun için de kurumsal altyapının doğru kurgulanması, șeffaflık, eșitlik, hesap verebilirlik ve sorumlulukların organizasyona entegre edilmesi önemli așamalardır" dedi. Mustafa V. Koç, bu yönetim anlayışının Koç Topluluğu'nu bugün enerji, otomotiv, savuma sanayi, dayanıklı tüketim, turizm, gıda, perakande ve bankacılık iş kollarında lider olarak büyük değer yaratan bir holding yapısına taşıdığını belirterek, "Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada da örnek bir Türk șirketi olarak ülkemizin değerlerini dünyaya da tanıtan önemli bir oyuncu haline getirmiştir" dedi.

Mustafa V. Koç: Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirliğin en temel aracı

Koç Topluluğu'nun, kurucusu Vehbi Koç'un "Ülkemvarsa ben de varım" düstüru ile Türkiye'de özelsektörün gerçekleștirdiği toplumsal yatırımların vestratejik hayırseverliğin öncüsü olduğunu hatırlatan Mustafa V. Koç, sosyal sorumluluğun sürdürülebilirliğin entemel aracı olarak konumlandırdıklarını söyledi.Koç Topluluğu'nda toplumsal yatırımların; bütünsel,uzun vadeli ve stratejik bir bakıș açısı ile oluşturulduğunu kaydeden Mustafa V. Koç, "Gerek ayırdığı kaynaklarla Avrupa'nın en büyük vakıflarından biri haline gelen Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla yürüttüğümüz yatırımlarımız, gerekse çalıșanlarımız ve bayilerimizin gücüyle hayata geçirdiğimiz Meslek Lisesi Memleket Meselesi ve Ülkem İçin projelerimizin ülkemiz için uzun soluklu ve kalıcı çözümler yaratmasını memnuniyetle izliyoruz" dedi.

Turgay Durak:2013 yılında konsolide ciromuz 66,2 milyar TL, azınlık payı sonrası net dönem kârımız ise %15 artıșla 2,7 milyar TL seviyesine yükseldi

Genel Kurul'da Koç Holding Yönetim Kurulu adına, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin temel tespit ve değerlendirmelerini paylaşan Koç Holding CEO'su Turgay Durak,Koç Topluluğu olarak 2013 yılında, hem yurt içindehem yurt dıșındagelișen zorluklara rağmen başarılı sonuçlara ulaştıklarını söyledi. Durak, konsolide cirolarının 66,2 milyarTLolarak gerçekleșirken, azınlık payı sonrası net dönemkârının ise %15 artıșla 2,7 milyar TL seviyesine yükseldiğini kaydetti.2013'te yurt içi ve yurt dıșındakideğişken makroekonomik konjonktüre rağmen büyüme odaklıbüyük çaplı yatırımları planladıklarışekilde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turgay Durak, "Toplam 6,4 milyar TL rekor kombineyatırım yaptık.Yeni ürün ve tesis yatırımlarımıza ek olarak, şirketlerimizinglobal bazda rekabetçi avantajlarınıartırmak amacıyla teknolojiye ve inovasyona yaptığımızyatırımlarla öncü rolümüzü sürdürmek, en önemliönceliklerimizden biri. Bukapsamda bu yıl da Ar-Ge yatırımları ve patentgeliștirme konusundaki liderliğimizi geliştirdik" dedi.

Turgay Durak: Tüpraş'ın Fuel Oil Dönüşüm Projesinin devreye girmesiyle cari açığa yıllık yaklaşık 1 milyar dolar pozitif katkı sağlayacak
 
Kaydedilen güçlü büyümeyle, sektörlerdeki yurtiçi ve yurt dıșı liderlik pozisyonlarını daha dapekiştirdiklerini kaydeden Turgay Durak, bu yıl da enerji sektöründe petrol ve LPG'de açık ara üstünlüklerini koruduklarını ifade etti.Tüpraş'ın 2.7 milyar dolar maliyete sahip Fuel Oil Dönüşüm Projesi için, 2013 yılında önemli aşama kat edildiğini ve projenin yaklaşık yüzde 92'sinin tamamlandığını aktaran Turgay Durak, "Fuel Oil Dönüşüm projesinin 2014 yılı sonunda devreye girmesi ile cari açığa yıllık yaklaşık 1 milyar dolar pozitif katkı sağlamayı bekliyoruz" dedi.

Turgay Durak: Yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz
 
Türkiye'de otomotiv pazarındakiliderliklerini%24,5 pazar payı ile koruduklarını belirten Turgay Durak, Ford Otosan'ın %12,8 pay ile toplam otomotivpazarında liderliğini korurken, Tofaș'ın%11,2 ile yılı4'üncü sırada kapattığını söyledi. Ford Otosan'ınTürk otomotiv endüstrisinin en büyük mühendislikmerkezinin temelini attığını kaydeden Turgay Durak, 1.300 mühendisin çalışacağı yeni merkezin 2014 yılının ilk yarısında devreye gireceğini söyledi.Otokar'ın, dünyanın en büyük ticari araçüreticilerinden Çinli Foton firması ile girdiği işbirliği sonucunda "Atlas" kamyonunu piyasaya çıkardığını aktaran Turgay Durak, "RMK Marine șirketimiz, sahil güvenlik gemileriTCSG Dost, TCSG Umut ve TCSG Güven'i 2013 yılıiçerisinde törenle teslim etti. Projenin son gemisi olanTCSG Yașam, 2014 yılı içerisinde teslim edilecektir"dedi. Arçelik'in,yurt dıșında artırdığı pazar paylarıyla markasını BatıAvrupa pazarında 2'nciliğe tașıdığını ve böylece tüm Avrupa pazarında 3'üncü büyük șirket olduğunu aktaran Turgay Durak, Yapı Kredi Bankası'nın, bu yıl da kredi kartı alanındaki24 yıllık liderliğini sürdürdüğünü aktardı.

Koç Holding'in yeni yönetim kurulu belirlendi

Öte yandan Koç Holding 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleriseçimi de yapıldı. Bu doğrultuda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerdenoluşmaktadır:

Rahmi M. Koç – Şeref Başkanı
Mustafa V. Koç – Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Atay – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer M. Koç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat Arsel – Üye
İnan Kıraç – Üye
Ali Y. Koç – Üye
Dr. Bülent Bulgurlu – Üye
Prof. Dr. John H. McArthur – Üye
Prof. Dr. Heinrich V. Pierer – Üye
Muharrem Hilmi Kayhan – Bağımsız Üye
Kutsan Çelebican – Bağımsız Üye
Sanford I. Weill – Bağımsız Üye
Peter DenisSutherland – Bağımsız Üye
KwokKing Victor Fung – Bağımsız Üye