Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Otomotiv

Otomotiv

​​Otomotiv sektöründeki gelişmeler
2017 yılında Türkiye’de toplam otomotiv satışları, son 3 senedir gerçekleşen 1 milyon bandına yakın seviyede gerçekleşmiştir. Pazar, 2017 yılında %3 düşüşle 980 bin adet seviyesine gelmiştir. Binek otomobil satışları bir önceki yıla göre %4,5 oranında düşüşle 723 bin adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı %3 artarak 233 bin adede ulaşmıştır. Ağır ticari araç pazarı, geçen seneye paralel 24 bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Daha çok yerli üretimin hâkim olduğu hafif ticari araçlardaki büyüme ve yerli üretim binek araçların pazar payı kazanmasıyla, ithal ürünlerin payı 4 puan düşerek %64’e gerilemiştir.

İç pazardaki hafif daralmaya rağmen, toplam otomotiv üretimi güçlü ihracat talebi ile bir kez daha rekor kırmıştır. En önemli ihracat pazarımız Avrupa’da binek araç talebindeki %3,4’lük ve hafif ticari araç talebindeki %4’lük artış, Türkiye otomotiv ihracatını olumlu etkilemiş; ihracat adetleri senelik bazda %17 artarak 1,3 milyon adede yükselmiştir. Otomotiv sektörü, 28,5 milyar ABD dolarını aşan ihracat tutarı ile Türkiye toplam ihracatının %18’ini oluşturmuş ve ihracatta en büyük paya sahip olmaya devam etmiştir. Üretimde %13’lük artış ile 1,7 milyon adetlik rekor seviyeye ulaşılmıştır.

2017 yılında Türkiye otobüs pazarında ise %4 artış gerçekleşmiştir. Artışın önemli bir bölümü belediye otobüsü ve küçük otobüs segmentlerinde yaşanmıştır. Avrupa otobüs pazarı genel olarak büyürken; ana pazarlardan olan Fransa’da daralma, İtalya, İspanya ve Almanya pazarlarında ise artış gözlenmiştir.

Traktör pazarındaki gelişmeler
Türkiye, satılan traktör adedi ile dünyadaki 4’üncü büyük pazar konumundadır. Türkiye traktör pazarı, 2017 yılında yine bir üretim ve satış rekoruna imza atmıştır. Pazar, %4 artışla 73 bin adede ulaşırken; üretim %8 artarak 72 bin adede çıkmıştır. Sektörde sene başında yaşanan önemli bir gelişme, hükümetin bazı ülkelerden ithal edilecek traktörlere %21, dizel ve yarı dizel motora ise %6-17 oranında ek gümrük vergisi koyması olmuştur. Böylece yıl içinde ithal traktörlerin toplam satışlardaki payı azalmıştır.

Savunma sanayindeki gelişmeler
Savunma sanayinde 2017 yılında iç pazarda yerli ve milli sanayi ön plana çıkmış; alımlarda Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ürün ve sistemlere öncelik verilmeye devam edilmiştir. 2017’de, Türkiye’nin tek kalemde imzalanan en büyük savunma ihracat anlaşması Otokar tarafından imzalanmıştır.

  

Otomotiv​ Grubu Şirket ve Marka Listesi