Faaliyet Alanları

Enerji

2020’de Enerji Sektörü

Yatırımları, güçlü markaları ve tüketicilere verdiği değer ile büyüyen Türkiye’nin enerjisi. Geleceği belirleyecek kadar farklıyız​.

Brent petrol fiyatı 2020 yılına 66,1 ABD doları/varil seviyelerinde başlamıştır. Arz savaşının koronavirus salgınına bağlı talep şokuyla eş zamanlı olarak yaşanmasının etkisiyle, hızlı bir gerileme yaşanmış ve son 20 yılın en düşük seviyesi olan 13,2 ABD doları/varil görülmüştür. OPEC+ ülkelerinin kesinti anlaşmasına uyumları, açıklanan ekonomik tedbirler, kişisel araç kullanımındaki artış ham petrol fiyatını desteklemiş ve Haziran ayında başlayan artış trendi Ağustos sonuna kadar devam etmiştir. Koranavirüs vakalarının yeniden artması, havacılık sektöründe toparlanmanın gecikmesi gibi sebeplerle dalgalı seyrini devam ettiren Brent petrol fiyatı yılı 50,5 ABD doları/varil seviyesinde kapatmıştır. Yıllık ortalama ham petrol fiyatı 41,7 ABD doları/varil ile 2019’un %35 altında gerçekleşmiştir.
 

Petrol ürünleri talebi küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 2020 yılına zayıf seyirle başlamıştır. Ardından, COVID-19’a karşı alınan karantina tedbirleriyle daha önce benzeri görülmemiş bir talep daralması yaşanmıştır. Küresel havacılık faaliyetleri, uluslararası ve bölgesel uçuşların iptalleriyle büyük ölçüde durma noktasına gelince en olumsuz etki jet yakıtı talebinde gözlemlenmiştir. Küresel çapta sokağa çıkma yasakları nedeniyle karayolu yakıtlarına olan talebin de düşmesi ürün marjlarını yıl boyunca baskılamıştır. Buna paralel olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre en büyük düşüş %54 ile 2,4 milyon ton seviyesine gerileyen jet yakıtında görülmüştür. Benzin tüketimi önceki yıla göre %3 düşüşle 2,4 milyon tona gerilerken, motorin tüketimi %1 artarak 25,2 milyon ton olmuştur.

Grup Şirketleri

Enerji Sektöründe Koç Topluluğu

Koç Topluluğu Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada öncü rolünü sürdürmektedir

Tüpraş
Türkiye’nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip şirketi

Aygaz
#1 LPG dağıtım şirketi 
#1 Tüpgaz 
#1 Otogaz 

Opet
#2 Akaryakıt dağıtım şirketi

Entek
Elektrik üretim sektörünün büyüyen oyuncusu

Elektrik Sektöründeki Gelişmeler

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, 2020 yıl sonunda Türkiye’nin elektrik kurulu gücü %5 artışla 95.891 MW’a ulaşmıştır. Bu güçte, %67,5’lik en büyük pay serbest piyasada faaliyet gösteren özel sektör üretim tesislerine ait olup, kamuya ait üretim santrallerinin payı %22,3, lisanssız santrallerin payı ise %7,1’dir. Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modelleriyle çalışan üretim santrallerinin payı ise %3,1’dir. 

Kurulu gücün %32,3’ünü hidroelektrik santralleri, %26,8’ini doğal gaz santralleri, %21,2’sini kömür santralleri, %9,2’sini rüzgar enerji santralleri, %7’sini güneş enerjisi santralleri, %3,6’sını diğer yenilenebilir ve termik santraller oluşturmaktadır.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi için uygulanan limitin 7 milyon kWh olarak devam etmesine karar verilmiş olup; ayrıca, 2020 yıl sonunda alınan karar ile serbest tüketici limiti 1.200 kWh’e düşürülmüştür.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’de (EPİAŞ) piyasa takas fiyatında üst limit uygulamasına başlanmış olup, Ekim ayından itibaren geçerli olacak şekilde; iki ay önceden başlamak üzere son 12 ayın fiyat ortalamasının iki katı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme elektrik üreticilerinin maliyetlerini teklif fiyatlarına yansıtabilme kabiliyetini kısıtlamıştır.

LPG Sektöründeki Gelişmeler

Türkiye, dünyanın 10’uncu, Avrupa’nın ise 2’nci büyük LPG pazarıdır. Otogaz tüketiminde dünyadaki en büyük Pazar konumuna ulaşmış olup aynı zamanda dünyanın en büyük LPG’li araç filosuna ve istasyon ağına sahiptir.

Pandemi etkileri ile şekillenen 2020 yılında EPDK verilerine göre, LPG tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüşle 3,9 milyon ton olurken; otogaz pazarı %9 daralarak 3,1 milyon ton, tüpgaz pazarı ise %1 düşüşle 0,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 yıl sonu itibarıyla, Türkiye’deki toplam LPG talebinin dağılımı %79 otogaz, %19 tüpgaz ve %2 dökmegaz olmuştur.