Önemli Uyarı

Kamuoyuna Duyuru

Son dönemde Koç Ailesi mensupları, Koç Holding A.Ş. ve Koç Topluluğu Şirketleri yöneticilerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği gözlemlenmektedir.

Bilindiği üzere, Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketlerinin birçoğunun payları ve/veya borçlanma araçları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak ihraç edilmekte ve borsada işlem görmektedir. Düzenlemelere göre bu tür sermaye piyasası araçlarının alım satımı SPK tarafından yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları (bankalar veya aracı kurumlar) aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Benzer şekilde, SPK düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve benzeri nitelikteki sermaye piyasası faaliyetleri de sadece SPK tarafından yetkilendirilmiş profesyonel kurumlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. İhraççı şirketlerin doğrudan yatırımcıdan para toplaması veya yatırım danışmanlığı yapması hukuken mümkün değildir.

SPK tarafından, sermaye piyasası aracı alım-satımına aracılık etme, yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunma gibi sermaye piyasası faaliyetleri konusunda yetkilendirilmiş kuruluşların ve sahip oldukları yetki belgelerinin listesi SPK internet sitesinde kamuyla paylaşılmakta olup, yatırım yaparken bu listenin esas alınması olası kötüye kullanımların önüne geçecektir. SPK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar dışında, sosyal medya veya alternatif platformlarda yapılan her türlü telkin ve yatırım tavsiyesi faaliyeti, Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanımlanan “Piyasa Dolandırıcılığı” veya “Güveni Kötüye Kullanma” suçu kapsamında değerlendirilebilecektir.

Bu kapsamda, tasarruf sahipleri tarafından;
• Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden Koç Holding, Koç Topluluğu şirketleri ve Koç Ailesi üyelerinin adı kullanılarak, yüksek getiri vaadiyle para toplamaya yönelik yapılan davetlere veya yatırım tavsiyelerine itibar edilmemesi,
• Yatırım kararları konusunda sadece SPK tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan hizmet alınması,
gerektiğini önemle hatırlatırız.

Tasarruf sahiplerinin herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramaması için işbu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Saygılarımızla