11.02.2000

Koç Topluluğu'nun 2000 Yılı Büyüme Hedefi
 

3 dk

Koç Topluluğu'nun periyodik Basın ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantılarının 3.sü, 11 Şubat 2000, Cuma günü Koç Holding Nakkaştepe tesislerinde gerçekleştirildi. Benimsenen "şeffaflık politikası" sonucu, Koç Topluluğu'nun finansal sonuçları, faaliyetleri, hedefleri ile ilgili bilgilerin aktarıldığı ve bir iş biriminin özel olarak gündeme yansıtıldığı bu toplantıların, kamuoyunu bilgilendirmek ve borsanın sağlıklı gelişimini sağlamak açılarından önemini vurgulayarak toplantıyı açan Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Komitesi Üyesi Temel Atay; "Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin geleceğine ve Hükümetimizin ekonomik politikalarına güvenmektedir. İş planlarını bu güvene dayanarak yapmaktadır. Koç Topluluğu'nun bu yıl için hedeflediği yüzde 12'lik büyüme Türkiye'nin geleceğine yönelik büyüme beklentisinin bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllar için öngörülmüş olan iddialı yatırım ve ihracat hedefleri hem grubumuzu global pazarlara daha fazla yöneltecek, hem de Türk malı ürünlerin uluslararası pazarlarda yerleşmesini sağlayacaktır. Kısaca; Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz ve Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi. Son 10 yılda toplam 4.4 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini, önümüzdeki iki yıla yönelik yatırım hedefinin 1.9 milyar dolar olduğunu belirten Atay, "Koç Topluluğu'nun, globalleşme ve dünya pazarlarında genişleme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak 2003 yılında şu andaki Türkiye ihracatının %10'nuna eşit bir toplamı gerçekleştirmeyi ve toplam ihracatımızı yaklaşık 3.5 misline çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. 1999 CİROSU 11.2 MİLYAR DOLAR Koç Holding A.Ş. Denetim ve Mali Grup Başkanı Nevzat Tüfekçioğlu ise Koç Topluluğu'nun 1999 yılında gerçekleştirdiği 11.2 milyar dolar tutarındaki cironun, dolar bazında geçen yıl ki satışların %11 oranında altında kaldığını, ancak fiyat artışlarının enflasyonun altında kalması sebebiyle fiziki küçülmenin %8,6 olduğunu ifade etti. Koç Holding A.Ş. Tüketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Tat, Maret, Pastavilla ve SEK üretim şirketleri, Düzey dağıtım şirketi ve Migros pazarlama şirketini bünyesinde bulunduran Tüketim Grubu'nun Toplulukta ciroda 4'üncü, karlılıkta 3'üncü, büyüme hızında 1'inci grup olduğunu ifade etti. Solakoğlu, "Biz, Türkiye'nin toprağından, suyundan, çiftçisinden aldığımız güç ile Türkiye ve dünya pazarlarında büyümeyi hedefliyoruz" dedi. Tüm şirketlerin yüzde 100 Türk sermayesi ile faaliyet gösterdiğini vurgulayan Solakoğlu, halka açık şirket yapıları, Migros'un promosyon hisse senedi dağıtımı ile halktan aldıklarını halka verdiklerini ifade etti. Güneydoğu'da Ata Grubu ile başlattıkları Süt ve Et Entegre projesi ile ilgili açıklamalar yapan Cengiz Solakoğlu, bu yatırımın hayvancılığın gelişmesine, yörenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.