04.10.2000

Türkiye Kendini Tehlikeli Atıklardan Temizliyor

3 dk

Çevre Bakanlığı'nın Tehlikeli Atıkların Yönetimi Projesi ihalesini Koç Topluluğu'nun Zinerji şirketinin de içinde bulunduğu konsorsiyum kazandı. Çevre Bakanlığı'nın konuyla ilgili açtığı ihaleye 17 firma katıldı. İhaleyi, Zinerji A.Ş. ile TÇT (Tugal Çevre Teknolojileri), BİFA, SEF ve SRP şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum 80 milyar liraya aldı. Bu proje ile, Türkiye'nin bölgesel kapsamda "tehlikeli atık" envanteri çıkarılacak ve bu bölgelerde kurulacak tesisler kararlaştırılacak. Koç Topluluğu'na bağlı olarak 2000 yılında faaliyete geçen Zinerji Enerji ve Çevre Sanayi ve Ticaret A.Ş., elektrik enerjisi üretimi, temini ve dağıtım amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli yeni enerji santrallerinin kurulması; kurulan, işletme hakkı devir alınan ve özelleştirilen mevcut enerji santrallerinin işletilmesinden sorumlu. Zinerji çevre konusunda ise gerek Koç Topluluğu şirketlerine gerekse de Topluluk dışına mühendislik, danışmanlık, denetim, analiz ve ölçümleme işlerinde ticari olarak hizmet vermektedir. Tehlikeli Atıkların Yönetimi Projesi kapsamındaki çalışmalar 3 aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada tehlikeli ve özel atık yönetimine ilişkin envanter oluşturularak; bu şekilde Türkiye'deki mevcut durum ve uygulamalar ortaya koyulacak. İkinci aşamada ise önceki aşamada elde edilen bilgiler ışığında bu bölgelerde 2020 yılı hedef alınarak tehlikeli ve özel atıkların yönetimini sağlamak amacıyla bir master plan ve bir ara depolama ile üç nihai bertaraf tesisinin fizibilite projeleri hazırlanacak. Bu bazda geri kazanım olanakları ve hihaig bertaraf tesisleri alternatifleri (yakma, depolama. Vb. ) kıyaslanarak en uygun alternatif ve teknolojiler belirlenecek. Üçüncü ve son aşamada ise belirlenen bertaraf ve depolama tesislerinin avan uygulama projeleri hazırlanacak. İhalenin imza töreni 3 Ekim 2000 tarihinde Koç Holding Nakkaştepe tesislerinde, Çevre Bakanlığı'ndan Çevre Bakanı Fevzi Aytekin ve Müsteşar Yardımcısı Nelka İnanç, TÇT Genel Müdürü Itır Beyazıt Tugal ve Tansel Tugal ile Zinerji A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Genel Müdür Deniz Ünal ve Koray Eti'nin katılımıyla gerçekleşti.