09.05.2005

Koç Finansal Hizmetleri Ve Çukurova Holding,
Yapı Kredi’nin %57,4’ünün Koç Finansal Hizmetler Tarafından
Alınması Konusunda Nihai Anlaşmayı İmzaladı
 

6 dk

31 Ocak 2005 tarihinde, Koç Grubu ve UniCredito’nun her birinin %50 oranında
hissesine sahip olduğu Koç Finansal Hizmetleri A.Ş. (KFH) ile Çukurova Holding A.Ş.
arasında hisse devir anlaşması yapılmıştır. 8 Mayıs 2005 günü taraflar, Çukurova
Grubu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) elinde bulunan %57,4
oranındaki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) hisselerinin satın alınması konusunda
bir hisse satış ve devir anlaşması yapmışlardır. YKB hisselerinin %100’ünün satış
fiyatı, YKB’nin Turkcell’de sahip olduğu hisselerin kapanıştaki piyasa değeri göz
önüne alınarak yapılacak fiyat ayarlamasıyla 2,021 milyon Euro olarak
hesaplanmıştır (bugünkü değerlerle %57,4 oranındaki hissedarlık için belirlenen satış
fiyatı 1,160 milyon Euro’dur)
 
Satış tutarının önemli bir kısmı kapanışta Çukurova tarafından Çukurova Grubu’nun
YKB’ye olan kredi borcunun ödenmesi amacıyla kullanılacak, ayrıca kredilerin
performansı ve zamanında ödenmesinin temin edilmesini sağlamak için Çukurova
Grubu’nun kredileri incelenerek yeniden yapılandırılacaktır. Bununla birlikte
Çukurova’ya YKB’nin Turkcell’deki hisselerini/payını alma hakkı verilecektir.
Çukurova ayrıca YKB’ye ait Fintur, Digitürk ve Superonline hisselerini de satın
alacaktır.
 
Hisse satış anlaşmasına göre hisse devrinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK), TMSF, Rekabet Kurumu (RK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
gibi gerekli bütün kamu kurumlarından izinlerin/onayların alınması dahil yetkili diğer
yabancı kurumlardan izinlerin/onayların alınması ve taraflar arasında anlaşmaya
varılan bazı sözleşmesel ve prosedürel şartların tamamlanmasına bağlı olarak en
kısa zamanda gerçekleştirileceği beklenmektedir.
 
Hisse satış anlaşmasının ifa edilmesi ve SPK’dan ilgili izinlerin alınmasını takiben,
KFH, YKB’nin halka açık hisselerini elinde bulunduran tüm YKB hissedarlarına
yönelik çağrıda bulunacaktır.
 
Satın Alma İşleminin Amacı
 
Bu işlem, Koç Grubu ve UniCredito’nun finans sektöründe büyümeye yönelik stratejik
hedefinin sonucudur. YKB’nin alınmasından sonra, Koç Grubu ve UniCredito KFS
ortak girişimi aracılığıyla toplam aktif, mevduat ve kredi yönünden Türkiye’deki ilk üç
özel bankacılık grubundan birisi olacaktır. KFH’nin finans hizmetleri ağı, 7 milyon
müşterisi ve ülkedeki 560’i aşan şubeleri ile sektörde önder olacaktır.
 
KFH, Koçbank ve YKB arasında operasyonel anlamda güçlü bir uyum görmektedir.
Bu birleşik grup güçlü bir dağıtım ve üretim platformunun yani sıra finansal
hizmetlerin çoğu stratejik alanında lider kuruluşlardan biri olacaktır.
 
Koç Holding, devir alma işlemi ile ilgili olarak; “Müzakerelerin sonucunda gelmiş
olduğumuz noktadan fevkalade memnuniyet duymaktayız. KFH’nın YKB’yi
alması ile Koç Grubu’nun Türk finans sektöründe lider kurumlardan biri konumuna
gelmesinin yanında, bu işlem bankacılık sistemi üzerindeki risklerin ciddi ölçüde
azalmasını sağlayacaktır.” dedi.
 
UniCredito, “Koç Grubu ile yapmış olduğumuz başarılı ortaklık tecrübesi sonrasında,
Türk finansal sektöründeki konumumuzu ve bölgedeki genişlememizi daha ileriye
götürmek konusunda çok istekliyiz. KFH’nin YKB’yi almasından sonra birleşik grup,
UniCredito’nun Yeni Avrupa bölümü net karının yaklaşık %25’ini temsil edecektir.”
dedi.
 
KFH Hakkında Açıklama
 
KFH, finans sektöründe faaliyette bulunan Koç Grubu şirketlerinin daha şeffaf
yönetim yapısının meydana getirilmesi ve bunlar arasında sinerji oluşturulması
amacıyla Koç Grubu tarafından Mart 2001 tarihinde kurulmuş bir holding şirkettir.
Ekim 2002 tarihinde Koç Grubu UniCredito ile KFH’nin %50’sinin UniCredito
tarafından alınması yoluyla stratejik bir ortaklık kurmuştur.
 
Hissedarlık yapısının güçlülüğü ve 2002’den beri elde edilen başarılı finansal
sonuçlar sayesinde KFH, güçlü bir yönetim altında, kurumsal bankacılık
operasyonları alanına odaklı büyüme stratejisi ile bugün Türkiye’nin en önde gelen
finansal servis gruplarından birisidir.
 
31 Aralık 2004 itibariyle, KFH olumlu finansal sonuçlar elde etmiştir (UFRS’ye göre
denetlenmiş rakamlar). Buna göre; Euro 145 milyon’luk net kar, %23’lük karlılık
oranı, %40’lık maliyet/kar rasyosu ve %21’lik sermaye yeterlilik oranı yakalanmıştır.
Yine ayni tarih itibariyle, KFH grubu 1.1 milyon müşterisine çok kanallı dağıtım ağına
tabi 163 şube, 294 ATM, 26,000 POS ve 3,921 personeli ile hizmet vermiştir.
 
KFH, yedi finans şirketine sahiptir. Bunlar arasında Koçbank mevduat bakımından
%3.7’lik piyasa payı (Euro 3.9 milyar) ve kredi bakımından %3.8’lik piyasa payı (Euro
2.2 milyar) ve Euro 5.8 milyar’lık malvarlığı göz önüne alındığında özel bankalar
arasında beşinci sıradadır (kamu bankaları da dahil olduğunda 8. sıra); kendi
sektörlerinde önemli paya sahip olan Koç Finansal Kiralama; Koç Faktor; Koç
Portfoy ve Koç Yatırım bulunmaktadır.