06.02.2006

Tüpraş'ta Yeni Kararlar

3 dk

Çoğunluk hisselerinin devri sonrasında Mustafa V. KOÇ başkanlığında Şirket Genel Müdürlüğü’nde tüm üyelerin katılımıyla toplanan TÜPRAŞ Yönetim Kurulu, Şirketin 2006 yılında yürüteceği ticari faaliyetler, yatırım planları ve insan kaynakları politikaları konularında kararlar almıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketin 2006 yılı Bütçe ve Çalışma Programının gözden geçirilmesi, ihracat ile yurt içi satışlar arasında optimizasyon çalışması yapılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Yönetim Kurulu, Şirketin mevcut yatırım planlarını ve şirket yönetiminin ilave yatırım önerilerini değerlendirmiş ve devam etmekte olan yatırımlardan kalan yaklaşık 400 milyon Amerikan Doları tutarındaki İzmit Rafinerisi yeni reformer ve dizel kükürt giderme, Kırıkkale Rafinerisi yeni reformer ve dizel kükürt giderme üniteleri, İzmit Rafinerisi benzin kükürt ve benzen giderimi üniteleri ile İzmir Rafinerisi benzin kükürt giderme ünitesi yatırımlarına devam edilmesini onaylamıştır. Ayrıca rafinerilerde 2006 yılında yaklaşık 25 milyon Amerikan Doları tutarında çevre yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin ileriye yönelik yatırım ihtiyacının belirlenmesi amacıyla, Batman Rafinerisi’nin ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve kapasite kullanımının artırılması; Körfez Petrokimya Tesislerinin mevcut çalışma imkanlarının değerlendirilmesi ile Türkiye ve çevre ülkeler akaryakıt ihtiyaç ve tüketimini dikkate alarak yeni bir rafineri yatırımı yanısıra mevcut kapasitenin artırılması konularında fizibilite yapmak üzere Şirket yönetimi görevlendirilmiştir.

TÜPRAŞ’ın insan kaynakları politikasını da değerlendiren Yönetim Kurulu, Şirkete 2000 yılından bu yana kapsamlı personel alımı yapılmadığını belirlenmiştir. Yapılacak çalışmalardan sonra belirlenecek yapıya göre yeterli sayıda kapsam içi ve kapsam dışı personelin istihdamı ile üstün başarı gösteren personelin KOÇ Topluluğu şirketlerindeki mevcut uygulamalar paralelinde ödüllendirilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca tüm çalışanlara ödenmesine karar verilmiş olan yarım maaş tutarındaki ikramiyenin 13 Şubat 2006 tarihinde ödenmesi hususunda şirket yönetimine yetki verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz

Saygılarımızla,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği