02.03.2021

Koç Holding Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda!

4 dk

KOÇ HOLDİNG 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN BİRİMİ TARAFINDAN 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN KURULAN NESİLLER BOYU EŞİTLİK FORUMU’NUN LİDERLERİ ARASINA SEÇİLDİ


Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu” liderlerini seçti. Forum kapsamında teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalara öncülük edecek olan Koç Holding, küresel iyi örneklerin oluşması ve yaygınlaşması için dönüştürücü rol üstlenecek. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “HeForShe hareketinin Küresel Etki Liderleri’nden biri olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaları, teknoloji ve inovasyondaki uzmanlığımız ve birikimimizle bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ölçekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağız” dedi.
 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (The Generation Equality Forum)” liderlerini seçti. Koç Holding, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri arasında yer alarak, HeForShe’nin ardından toplumsal cinsiyet eşitliğinin küresel ölçekte sağlanması çalışmalarında önemli bir görev daha üstlendi.
 
Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi koordinatörlüğünde, Meksika ve Fransa hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik küresel ve çok paydaşlı bir girişim. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu ile Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’yla ortaya konan vizyon doğrultusunda, 2030’dan önce cinsiyet eşitliğine dair kazanımları hızlandırmayı amaçlıyor. 1995 yılında Pekin’de Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda Birleşmiş Milletler Üye Devletleri’nin katılımıyla oluşturulan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı, kadın hakları konusunda tüm zamanların en önemli belgesi olarak kabul ediliyor. Forum, bu yıl 29-31 Mart tarihlerinde Meksika şehrinde, haziranda ise Paris’te düzenlenecek.
 
Küresel düzeyde çok paydaşlı yaklaşım ile sivil toplum, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve iş dünyasını bir araya getirecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, seçilen liderlerin birikim ve vizyonları ile toplumsal cinsiyet odağındaki önemli meseleleri çözmek için hareket edecek. Koç Holding’in de aralarında olduğu liderler, hedeflere yönelik faaliyetlere yön verecek ve küresel ölçekte model olarak yaygınlaşacak çalışmaları hayata geçirecek.
 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “HeForShe hareketinin Küresel Etki Liderleri’nden biri olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaları, teknoloji ve inovasyondaki uzmanlığımız ve birikimimizle bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ölçekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağız. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun ilk adımlarından biri, bu yıl 25 – 29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi’nde yayınlanan ortak bildiri ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu liderlerin gündemine getirmek oldu. Bildiride, kadın ve kız çocuklarının eğitim programlarını desteklemek amacıyla yenilikçi finansal mekanizmaların devreye alınması, bu gruplara yönelik siber şiddetle mücadele için dijital alanların güvenli hale getirilmesi, kadınların dijital teknolojilere erişiminin sağlanması ve kadın liderliğinin artırılması için çağrıda bulunduk.” dedi.
 
Koç Holding’in liderlik edeceği eylem grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla teknoloji ve inovasyon alanında dönüştürücü müdahaleler ve projeler üzerinde çalışacak. Fırsatların değerlendirilmesi ve iş birlikleri kurulmasını teknoloji ve inovasyonla destekleyecek. Bunun yanı sıra, küresel düzeyde yaygınlaşmayı sağlamak üzere bir yol haritası ortaya koyacak ve 5 yıllık hedefler belirleyerek, bu hedefleri kamuoyu ile paylaşacak.