24.03.2014

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine

1 dk

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine

Son günlerde basın ve yayın organları üzerinden Koç Holding Şeref BaşkanıSayınRahmiM.Koç'ungeçmişteSamanyoluTelevizyonu'na ortakolmakiçinteklifverdiğiyönündebiriddiaortayaatılmıştır.

Hiçbirdayanağıolmayan;tümüyle gerçekdışıbusöylemlerin hayalgücününsınırlarınızorlayanifadeleriledilegetirildiğinigörmekbizibiraçıklamayapmakzorundabırakmıştır.İddiasahibininbelirttiğininaksine,hiçbir tarihte böylebirteklifyapılmamıştır.

Buvesileyletümbuasılsıziddialarınvehaberlerinenyakınzamandasonaereceğiniumar,tümgerçekdışı söylemlerkarşısındahukuki haklarımızısonunakadarkullanacağımızınbilinmesiniisteriz.
Saygılarımızla