Sürdürülebilirlik

İnovasyon

Artan Yaşam Kalitesi ve Daha İyi Hizmet İçin

İşimizi büyütürken aynı zamanda insanların hayatını cesur ve yenilikçi yöntemlerle iyileştiren yeni ürün ve hizmetler ile yeni iş modelleri sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, inovasyon odağındaki çalışmalarımızdan öncelikle müşterilerimiz yararlanmakla birlikte, toplumun genelinde de refahı, sürdürülebilirliği ve etkileşimi artırdığımızı görüyoruz.

Uzun Vadeli, Cesur Adımlar Atıyoruz

Uzun vadeli dönüştürücü fikirler için cesur adımlar atıyoruz. Bu süreçte hatalarımızdan hızla öğrenmeyi önemsiyor, Topluluk şirketleri arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının tüm olanaklarından yararlanıyoruz. 

Sürdürülebilir Başarı İçin İnovasyon Her Zaman Gündemimizde

Bugünün dünyasında ayakta kalmak ve daha güçlü olmak isteyen kurumların, yaratıcılık ve yeni fikirlerle beslenen süreçler ve iş modelleri geliştirmeleri bekleniyor. Paydaşlarımıza göre, sürdürülebilirlik ancak inovasyonla sağlanıyor. Biz de karmaşık sorunlara çözüm üretme ve aynı zamanda işimizi büyütme hedeflerimize bu iki kavramı birlikte ele alarak ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yaklaşımının insanların yaşam kalitesini yükseltmesini, dünyamızı ve çevremizi korumasını ve topluma hizmet etmesini bekliyoruz. Topluluk olarak, büyük ölçekli, dönüştürücü fikirleri cesaretle hayata geçirdiğimizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne çok önemli katkılarda bulunabileceğimizi,  böylelikle müşterilerimizin, toplumun ve işimizin birlikte gelişeceğine inanıyoruz.

Kurum İçi Girişimciliğe İlham Veren Koç İnovasyon Programı

İnovasyonu iş süreçlerimizin merkezine taşıma hedefimiz doğrultusunda, Koç Topluluğu genelinde kurum içi girişimcilik ve inovasyon kültürünü oluşturmak için Koç İnovasyon Programı’nı başlattk. Bu programın temel prensiplerini hızlı deneyimleme, yaparak öğrenme, esneklik ve uzun dönemli bir yaklaşım benimseme olarak sıralayabiliriz. Bu çerçevede, Topluluk şirketlerimizden çıkan kurum içi girişimcilere eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteği veriyoruz. Programın bir diğer öne çıkan özelliği ise, açık inovasyon;  Topluluk şirketlerinin üniversiteler, girişimciler ve startup’lar ile ortaklıklar geliştirerek ürün ve hizmetler geliştirmelerini ve piyasaya sunmalarını destekliyoruz.