Koç'ta Hayat

İşin Geleceği, Geleceğin İşi

İşin Geleceği, Geleceğin İşi

Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler, pazarlardaki önceliklerin ve çalışanların beklentilerinin hızla değişmesiyle birlikte, iş yapış şekilleri benzersiz bir dönüşüm geçiriyor. Biz de Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratmak üzere ‘geleceğin esnek çalışma modelleri’ üzerinde çalışmalarımızı her geçen gün geliştirerek devreye alıyoruz. Gelişim fırsatlarından performans yönetimine kadar tüm süreçlerimizi de esnek çalışma modellerinin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yeniliyoruz.

Çevik Dönüşüm

Günümüz iş dünyası hiyerarşik yapılardan, yukarıdan aşağıya yönetilen departmanlardan uzaklaşıyor. Biz de gelişen teknolojilerle hızla değişen iş dünyasına adapte olmak ve çevik kalmayı sürdürülebilir kılmak için organizasyonlarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde sürekli geliştiriyoruz. Hiyerarşiyi azaltmak, hızlı karar almak ve uygulama hızımızı artırmak yönünde yenilikçi adımlar atıyoruz. Çevik yaklaşımlar altındaki pratiklerimizi tüm iş alanlarına yayarak kültürel bir dönüşüm içine girmeyi ve tüm mekanizmaları bu yaklaşıma uyarlamayı hedefliyoruz.

Ortak Yetenek Havuzu

Ortak yetenek havuzumuz ve rotasyon imkanlarımız ile Topluluk şirketlerindeki yeteneklerimize farklı şirketlerimizde çalışma ve yeni deneyimler kazanma fırsatı sunuyoruz.  Uzmanlığa ve isteğe bağlı olacak şekilde, aynı anda birden fazla Koç Topluluğu şirketinin projesinde görev alma fırsatını çalışma arkadaşlarımızın deneyimleyeceği esnek çalışma inisiyatiflerini hayata geçiriyoruz.

Performans Yönetimi

Koç Topluluğu olarak yeni iş yapış şekillerini destekleyen, dijital dönüşüm ve çevik çalışma anlayışımıza hız kazandıracak, geçmişi ölçmek yerine geleceğe odaklanan, sürekli fikir alışverişini ve kesintisiz diyaloğu destekleyen bir performans yönetimi anlayışı benimsiyoruz. Yıllık performans gelişim değerlendirmelerimizde, sadece iş sonuçlarını değil, kişinin o iş sonuçlarını elde ederken ilişkilerini nasıl yönettiğini, organizasyona nasıl katma değer yarattığını da bir beklenti olarak değerlendiriyoruz.

İş-Yaşam Entegrasyonu ve Esnek Çalışma

İş dünyası teknolojik gelişmelerle ve çalışma hayatına başlayan yeni kuşakların yenilikçi bakış açılarıyla değişime uğrarken, iş hayatı da hızla özgürleşiyor. Artık evimizden, en sevdiğimiz kafeden, bir tatil beldesinden veya dünyanın en ücra köşesinden bile işlerimizi kolayca yapabiliyoruz. Biz de bu sebeple, çalışma arkadaşlarımızın sağlıklı bir iş-yaşam entegrasyonunu gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak insan kaynakları uygulamalarına öncelik veriyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza haftada en az bir gün uzaktan çalışma imkanı sağlıyoruz.

Bizi Takip Edin

Koç Topluluğu İnsan Kaynakları resmi sayfası @icindekocvar hesabımızı takip etmek için tıklayın.