Sürdürülebilirlik

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Önceliğimiz İş Ortamında Fırsat Eşitliği Yaratmak

Kadın ve erkek, tüm ofis ve saha çalışanlarımızın kendilerini değerli ve saygın hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, tüm fabrika ve ofislerimizde  üretken, iş birliğine  açık ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir iş yeri kültürü oluşturmaya odaklanıyoruz.

İlerici Değerlerimizle Gurur Duyuyoruz

Değerlerimiz ve ileri görüşlü yaklaşımımız sayesinde uzun yıllardır çeşitliliği ve kapsayıcılığı savunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bir yandan uluslararası iyi örnekleri yakından takip ederken, diğer yandan değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Kazandırır…

Çeşitliliğin gücüne inanan ve herkesin işe katkısını önemseyen uluslararası yaklaşımları dikkate alıyor, kapsayıcılığın işimizin gelişmesine farklı açılardan katkı sağladığına inanıyoruz. Çeşitliliğin temsil edildiği kuruluşlar başarılarını artırırken, kişilerin kendilerine değer verildiğini hissettiği iş ortamlarında çalışan bağlılığı ve verimliliğinde daha olumlu sonuçlar elde edildiğini görüyoruz.

… Ve Sürdürülebilirlik İçin Gereklidir

Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı olan çalışma ortamları aslında sürdürülebilir davranışların da önünü açar. Bu işyerleri, daha iyi yönetilir, daha zengin beceri setleri vardır, yaratıcılığı cesaretlendirir ve aynı zamanda müşterilerin ve paydaşların farklı beklentilerine daha iyi uyum sağlarlar.
 

Herkes İçin Fırsat Eşitliği

Yaş, cinsiyet ve iş kategorisi farkı gözetmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızın gereksinimlerine uygun ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Her seviyeden çalışanımıza fırsat eşitliği sunmak için bugüne kadar pek çok girişimi hayata geçirdik. Bu doğrultuda, eğitim programlarımızı ve destek sistemlerimizi bütün iş kategorilerini kapsayacak şekilde güncelledik, tüm çalışma arkadaşlarımızın aynı iletişim araçlarına ulaşmasını mümkün kıldık. Öte yandan, tüm pozisyon ve rollerin kadın adaylar tarafından daha çekici, daha istenir hale gelebilmesi için iş ortamlarımıza toplumsal cinsiyet gözlüğüyle yeniden baktık. Doğum izni öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri, çocuk bakımı ve kreş yardımı, iş yeri güvenliği gibi konularda iyileştirmelere gittik. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, özellikle verdiğimiz eğitimler aracılığıyla, cinsiyet bazlı her türlü ayrımcılığı ve önyargıyı ortadan kaldırmaya odaklanmaya devam ediyoruz.