Sürdürülebilirlik

Geleceğin Yetenekleri

Amacımız En İyiyi Bulmak, Yetiştirmek ve Elde Tutmak

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin geleceğini göz önünde bulundurarak, küresel rekabette elimizi kuvvetlendirecek beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu anlamamız büyük önem taşıyor. İş ortamımızın daha esnek, çevik, cesur, girişimci, iş birliği odaklı ve nihayetinde en yetenekliler için daha çekici olması hedefiyle hareket ediyoruz.
 

Her Zaman Gelişim Odaklıyız

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak kurulduğumuz günden bu yana gurur duyduğumuz ve bugün hala önceliğimiz olan bir konu. Sürekli değişimin esas olduğu bir dünyada, sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla ekiplerin potansiyellerinin üzerinde gelişmelerini hedefliyoruz.

Yeni Bir Mücadele Alanı: Yetenek Kıtlığı

Küresel olarak iş dünyası ihtiyaç duyduğu yeteneği bulmakta zorluk çekiyor ve  özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki (STEM) yetkinlikler büyük talep görüyor. Yine günümüzde iş dünyasının ve toplumun baş etmek zorunda kaldığı karmaşık, birden fazla disiplini ilgilendiren konularda çok yönlü düşünebilecek yetenekleri bulmak bir o kadar zor. Daha güçlü bir gelecek için, çalışanlarımıza yarının iş ortamlarında başarılı olmalarını sağlayacak becerileri kazandırarak, yetenek havuzumuzu büyütmemiz ve sağlamlaştırmamız gerekiyor.

Yeni Nesil Üretim Modellerini Dikkate Alıyoruz

İş modellerindeki yıkıcı değişim istihdam alanında çok derin etkiler yaratıyor. Yarının iş yerlerinde, insanlarla makineler, bugüne dek hiç olmadıkları kadar yakın çalışacaklar. Otomasyon arttıkça, yapılan işin içeriği ve buna bağlı yetkinlikler de değişecek. Topluluğumuzda bu yeni iş ortamının herkes için fırsatlar sunduğuna inandığımız için, çalışma arkadaşlarımıza değişen koşullarda başarılı olacakları yetkinlikleri kazandırmak için çalışıyoruz.
 

Geleceği Çalışma Arkadaşlarımızla Birlikte Şekillendiriyoruz

Koç Topluluğu, yaratıcılığı, esnekliği ve teknolojiyi verimlilik ve çalışan katılımı odağında birleştiren etkili yetenek yönetimi stratejileri geliştiriyor ve uyguluyor. 2016 yılında başlattığımız LEAD platformunda online eğitimler, koçluk ve kişisel gelişim programlarıyla farklı yönetim seviyelerinde yetkinlikler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kurduğumuz güçlü ortaklıklar ile çalışma arkadaşlarımızın yeni iş ortamının gerektirdiği becerileri kazanmaları ve Koç Topluluğu’nun geleceğinin şekillenmesinde etkin rol üstlenmeleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Udacity ile yaptığımız iş birliğiyle, kodlamadan veri analizine uzanan çok geniş bir alanda teknik eğitim imkanları sunuyoruz. Öte yandan her yıl, beş üst düzey yönetici ve beş potansiyel yeteneğimiz Harvard Business School’da eğitim programına katılıyor. Yine Columbia Business School Kadın Liderler Programı’na katılan ekip arkadaşlarımız mevcut etki alanlarını genişletme yönünde önemli adımlar atıyorlar. Yaygın bir şekilde kullanılan Koç Akademi platformunda ise, her seviyedeki çalışanımız için kariyer gelişim programlarımız devam ediyor.