27.06.2015

Ülkem İçin

7 dk

Ülkem İçin

 KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA V. KOÇ:
“EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUM İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK.”  

 Koç Holding, 2006’dan bu yana yürüttüğü Ülkem İçin Projesi’nin 2015 – 2017 temasını “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak açıkladı. Koç Topluluğu çalışanları, yöneticileri ve bayilerinin, projenin yeni döneminde de aktif görev alacağını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Temenni ve iyi niyet dilinin ötesine geçip, kadın ve erkeğin eşit hak ve fırsatlara sahip olacağı bir Türkiye için daha kararlı ve çözüm odaklı adımlar atmak zorundayız. Koç Topluluğu olarak eşitlikçi bir toplum için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta eşitlikçi yaklaşımlar için çalışacağız” diye konuştu. 

  Koç Holding, 2006 yılında başlattığı Ülkem İçin Projesi’nin 2015 – 2017 yılı temasını “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak açıkladı. Proje kapsamında Koç Holding, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (Koç-Kam) & Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile işbirliği yaptı.

  Projede hedefler şöyle belirlendi: “Bayilere, çalışanlara ve yöneticilere yönelik seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak, bu alanda duyarlı işyeri ortamını desteklemek için ilk adımı atmak; Koç Topluluğu genelinde kadın çalışanların seviyesini ve oranını yükseltmeye yönelik uygulamalar hayata geçirmek; yaratıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile projenin etkisini artırmak; bayiler aracılığıyla yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek şekilde paydaşların (gençler, kamu çalışanları, işverenler) kapasitelerini geliştirmek.”

 Mustafa V. Koç: “Ayrım hem kadına hem erkeğe külfet yüklüyor, rol paylaşımlarında dengesizlik ortaya çıkarıyor. ”
  Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, kadının ekonomik ve sosyal hayata katılımını ve güçlendirilmesini Türkiye’nin öncelikli konuları arasında gördüklerini belirterek, “Projemizin yeni döneminde, aslında insanın bulunduğu her ortamda yapılan ilk ayrım olan cinsiyet ayrımı konusuna değiniyoruz. Toplumsal cinsiyet normları ile kültürden kültüre değişen ve farklı boyutlarda hak ve fırsat ihlalleri getirebilen bu ayrımcılığın hem kadına hem erkeğe zarar verdiğini, rol paylaşımlarında dengesizlik ortaya çıkarabildiğini görüyoruz. Ne yazık ki, yıllardır süregelen çabalara rağmen, kadınlara karşı hak ihlalleri dünya çapında öncelikli kalkınma sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Bunun sonuçlarını izlemek ve eleştirmek yerine eşitlikçi bir toplum için üstümüze düşeni yapmak üzere harekete geçtik” dedi. Dünyada açlık sınırında yaşayan 1.4 milyar insanın %60’ının kadın olduğunun ifade edildiğine dikkat çeken Mustafa V. Koç şöyle devam etti: “Eğitime, iş olanaklarına ve karar alma süreçlerine erişimdeki eşitsizlikleri hepimiz gündelik yaşantımızda birebir görüyoruz. Kadına karşı şiddetin boyutları ise tüm bu sorunların neden çözülemediğinin belki en çarpıcı yanıtı. Kimimiz bu durumu değiştirmek üzere halihazırda emek sarf ediyor, çoğunluk ise üzerine düşen sorumluluktan ne yazık ki habersiz. Bugünden başlayarak her birimiz, kendi etki alanımızda gelecek nesillerin eşit haklara sahip şekilde yetişmesine katkıda bulunabiliriz.”

  Mustafa V. Koç: “Erkeklerin de kadınların yanında, birlikte mücadele etmelerinin gerekliliği Birleşmiş Milletler’in planlarına girecek kadar önem kazandı.”
 Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının, toplum tarafından kadınlara ve erkeklere bazı sorumluluklar ve görevler yüklediğine dikkat çeken Mustafa V. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumsal cinsiyet eşitliği için, erkeklerin de kadınların yanında, birlikte mücadele etmelerinin gerekliliği Birleşmiş Milletler’in planlarına girecek kadar önem kazandı. BM Kadın Birimi tarafından yürütülen ve bizim de Türkiye’deki yerel ortağı olduğumuz HeForShe kampanyası da dünyadaki erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu olmaya davet ediyor. Toplumun, kurumların, kişilerin, daha eşitlikçi, daha adil olmaları, insanların potansiyellerini gerçekleştirme konusunda, sırf cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramadıkları bir dünyanın kapılarını açabilecektir.” Mustafa V. Koç: ‘’Kadın erkek ayrımı yapılmadan, eşit fırsatlarla gelişen yetenekler içinde bulunduklara toplumlara çok yönlü katkı sağlayacaktır.”

  AB ve OECD gibi uluslararası pek çok kuruluşun raporlarında görüldüğü üzere, kadının iş gücüne katılım ve istihdam oranlarının artmasının büyüme oranlarına, ekonomiye ve kalkınmaya ciddi katkı sağladığını da vurgulayan Mustafa V. Koç sözlerini şöyle tamamladı: “Biz de Koç Topluluğu olarak ‘Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz’ diyoruz ve bu konuda üzerimize düşeni yapmak için çalışacağız.”

  Ülkem İçin Projesi Hakkında:
 “Ülkem İçin”, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları ve bayileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi amaçlayan çatı bir proje. Projeyi farklı bir boyuta taşıyan özelliği ise, sorunlara sahip çıkıp çözümün bir parçası olmaya çalışan bakış açısı. Bu kapsamda;


2006 - 2007 yılları uygulaması olarak yerel kalkınmaya destek olan 387 proje hayata geçirilmiştir.
 2008 - 2009 yılları uygulaması olarak ağaçlandırma seçilmiş, 7 Bölgede 7 Orman yapılarak, 1.084.000 fidan dikilmiş ve 81 ilde 18.000 çocuğa çevre eğitimi verilmiştir.
2010 - 2011 yılları uygulaması olarak gönüllü ve düzenli kan bağışçısı kazanım kampanyası ile 104.000 kişi bilinçlendirilmiş ve 83.579 ünite kan bağışlanmıştır.
2012-2015 yılları arasında engellilik sorununa odaklanılmış, 36 ilde toplam 125.982 kişi Engelli Doğru Yaklaşım eğitimlerine katılmıştır. Proje kapsamında 372 gönüllü eğitmen yetiştirilmiş, 2433 adet eğitim düzenlenmiştir. 1361 lokasyonda ve 20 okulda fiziki şartlar iyileştirilmesinin yanı sıra ürün-hizmet ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmiştir. İnsan Kaynakları prosedürlerinde iyileştirmeler yapılırken, yeni açılacak tesis, bayi ve mağaza prosedürlerine "Engelli Dostu Olma" şartı eklenmiştir.

İlgili Basın Bültenleri

15.08.2020

KOÇ TOPLULUĞU ‘EN İYİ İŞ YERLERİ’ LİSTESİNDE BU YIL DA ZİRVEDE.

İndir
11.07.2020

KOÇ’TA PANDEMİ DÖNEMİ

İndir
09.06.2020

KOÇ TOPLULUĞU DİJİTAL KARİYER BULUŞMALARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

İndir
28.05.2020

KOÇ TOPLULUĞU STAJI ONLİNE’A TAŞIDI

İndir
15.05.2020

KOÇ TOPLULUĞU’NDA KORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ

İndir
13.02.2020

KOÇ HOLDİNG “MLMM 4.0” ATAĞINI TÜPRAŞ İLE BAŞLATTI

İndir